Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien hallinnon koulutusohjelma 2023

Tarjoamme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille työeläkejärjestelmään ja sen toimintaan perehdyttävää koulutusta. Koulutuksen suorittaminen on osoitus hyvästä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemuksesta. Vuoden 2023 koulutusohjelman toteutamme yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Eläketurvakeskuksen kanssa.

Koulutuksen sisältö koostuu kolmesta pääteemasta:

 • työeläkejärjestelmä (peruskoulutus)
 • rahoitus, sijoitustoiminta ja taloudellinen kestävyys (syventävä koulutus)
 • työeläkejärjestelmän riskienhallinta ja vakavaraisuus (syventävä koulutus).

Koulutusohjelman laajuus on yhteensä kolme (3) opintopistettä. Tampereen yliopisto myöntää koulutuksen suorittaneille todistuksen. Todistuksen saaminen edellyttää kaikkien koulutusohjelmaan sisältyvien väli- ja lopputenttien suorittamista hyväksytysti.

Kaikki koulutukset järjestetään Microsoft Teams -alustalla, jonka käyttämiseen tarvitsee tietokoneen lisäksi vain toimivan nettiyhteyden ja selaimen.

Ilmoittautuminen työeläkevakuuttajien hallinnon koulutusohjelmaan tapahtuu Tampereen yliopiston ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumisaika päättyy 12.4.2023

Työeläkejärjestelmä

Tiistai 2.5.2023 klo 13.30-15.30
Suomen työeläkejärjestelmän perusperiaatteet

 • Avaus ja johdanto koulutusohjelmaan
  • Koulutusohjelman esittely ja tavoitteet
 • Suomalainen työeläkejärjestelmä
  • Työnjako: kansaneläke ja työeläke
  • Työeläkejärjestelmän perusperiaatteet
  • Työeläkealan toimijat ja eläkejärjestelmän päätöksenteko

Kouluttaja: Jarna Pasanen, yliopisto-opettaja KTT, Tampereen Yliopisto

Torstai 4.5.2023 klo 13.30-15.30
Työeläkevakuuttaminen ja työeläke-etuudet

 • Työeläkejärjestelmän historiaa
 • Työeläkevakuuttaminen – ominaispiirteet ja sosiaalivakuutusluonne
 • Eläke-etuudet ja määräytyminen, eläkkeen hakeminen, muutoksenhaku ja maksaminen

Kouluttaja: Jarna Pasanen, yliopisto-opettaja KTT, Tampereen Yliopisto

Tiistai 9.5.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkevakuuttajien hallinto

 • Hallintoa koskeva keskeinen lainsäädäntö
 • Toimielinten eri roolit ja tehtävät
 • Hallituksen jäsenen velvollisuudet ja vastuut
 • Hyvä hallinto, sisäinen valvonta ja riskienhallintatoiminta
 • Ajankohtaiset säädösmuutokset

Kouluttajat: lakiasiainpäällikkö Tiina Satti, Tela ja Karoliina Kiuru, johtaja, Eläketurvakeskus

Torstai 11.5.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkejärjestelmän toimijoiden valvonta

 • Laki Finanssivalvonnasta ja Finanssivalvonnan tehtävät
 • Toimiluvat
 • Hallinnon valvonta
 • Pätevyysvaatimukset
 • Vakuutusvalvonta ja kilpailun valvonta

Kouluttaja: Lasse Koskinen, professori FTT, Tampereen Yliopisto

Tiistai 16.5.2023 klo 13.30–15.30
Suomen työeläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa

 • Työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen asema
 • Eläkepolitiikka Euroopan Unionissa
 • Suomen eläkejärjestelmän kestävyys ja riittävyys kansainvälisessä vertailussa

Kouluttaja: Janne Pelkonen, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, Tela

Työeläkejärjestelmän rahoitus, sijoitustoiminta ja taloudellinen kestävyys

Tiistai 23.5.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkkeiden rahoitus

 • Eläkkeiden rahoitustapoja
 • Rahoituksen kiertokulku
 • Työeläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla
 • Työeläkemaksu ja siihen vaikuttavat tekijät

Kouluttaja: Jarna Pasanen, yliopisto-opettaja KTT, Tampereen Yliopisto

Torstai 25.5.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen

 • Rahastoinnin ja sijoitustoiminnan merkitys osana työeläkkeiden rahoitusta
 • Tuoton lähteet ja riskit
 • Sijoitusvarat ja komponentit
 • Sijoitustoiminnan tuotot ja tuottovaihtelu
 • Sääntely ja sen vaikutukset sijoitustoimintaan
 • Vastuullisuuden toteutus sijoitustoiminnassa

Kouluttaja: Kimmo Koivurinne, analyytikko, Tela

Tiistai 30.5.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys

 • Mitä taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan ja miten sitä arvioidaan?
 • Eläkejärjestelmän pitkän aikavälin näkymät
 • Eri tekijöiden merkitys eläkkeiden rahoitukselle
 • Eläkkeiden rahoitus osana julkisen talouden kestävyyttä

Kouluttajat: Mikko Mäkinen, pääekonomisti, Tela ja Heikki Tikanmäki, kehityspäällikkö, Eläketurvakeskus

Työeläkejärjestelmän riskienhallinta ja vakavaraisuus

Tiistai 6.6.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkevakuuttajien riskinhallinta

 • Riskienhallinta työeläkevakuuttamisessa
 • Säädökset ja ohjeet
 • Riskienhallinnan osa-alueet

Kouluttaja: Lasse Koskinen, professori FTT, Tampereen Yliopisto

Torstai 8.6.2023 klo 13.30–15.30
Työeläkejärjestelmän vakavaraisuus

 • Yksityisalojen vakavaraisuussäädökset
 • Työeläkealan riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA)
 • Julkisen puolen sijoitustoimintarajoitteet
 • Miksi ja miten vakavaraisuuteen kiinnitetään huomiota?
 • Vakavaraisuussääntely muualla

Kouluttaja: Hanna Mäkinen, matemaatikko, Tela

Lopputentti

Koulutuksen lopputentti suoritetaan oppimisympäristö Moodlessa.

 • Tentin ensisijainen suoritusaika on 12.-18.6.2023.
 • Toinen mahdollinen ajankohta tentin suorittamiselle on 28.8.-3.9.2023.

Lopputentin järjestämisestä vastaa yliopisto-opettaja KTT Jarna Pasanen Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja koulutusohjelmasta:

Kirsi Siltanen henkilökuva
”Uusi koulutusohjelma vahvistaa työeläkevakuuttajien hallintojen osaamista”

Kirsi Siltanen, koulutuspäällikkö

Ajankohta


Tapahtumapaikka

Webinaari Microsoft Teams -alustalla

Lisätiedot

Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut, Marjukka Kuutti, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Koulutuspäällikkö Kirsi Siltanen, etunimi.sukunimi@tela.fi, puh 040 526 4025