Gå till innehållet

Minna Sirkka

Kommunikations- och HR-direktör

fornamn.efternamn@tela.fi

Vem?

Jag jobbar som direktör på Tela inom olika funktioner och uppgifter, där vi är i växelverkan – antingen med den omgivande världen eller i vår egen arbetsgemenskap. Jag vill bygga upp en öppen, aktiv och modig kommunikation både inom kommunikationsenheten och HR. Jag är magister i samhällsvetenskaper och inom en snar framtid också eMBA.

Arbetsgrupper

  • Delegationen för kommunikationsärenden
  • Delegationen för utveckling av försäkringsläkarverksamheten (social- och hälsovårdsministeriet)

Ansvarsområden

  • Ledning och utveckling av kommunikation, HR-ärenden, utbildning samt intressentgruppsarbete
  • Chefsuppgifter
  • Extern kommunikation och medierelationer

Fråga mig

  • När du behöver information, ståndpunkter eller sakkunnigtjänster från Tela

Pensionssystemet är som en bra roman, ställvis litet svårbegriplig, men slutet belönar.

Minna Sirkka, Kommunikations- och HR-direktör

På fritiden:

Kontorsarbetet kräver som motvikt syre och rörelse, snabbt och långsamt, i naturen eller i träning. Båtliv är något som jag fortfarande lär mig.

Sagt av kollegerna:

”Minna är ett verkligt kommunikationsproffs som är skicklig på att bena ut kärnan också i svåra ämnen och även ställa de rätta frågorna. Förtjusande, skämtsamma, människocentrerade och uppmuntrande Minna utmanar oss andra att prestera bättre. Vår Minna är en verklig Corazón Latino som inte skulle tveka att skicka ett meddelande till spanska kusten, om arbetspensionssystemets intressen kräver det.”