Laskuperustejaoksemme on tehnyt selvityksen liittyen työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusliikkeiden puskurirahastoon, tasoitusmäärään sekä vakavaraisuuspuskurien yhdistämiseen.

Selvitys tasoitusmäärästä valmistui 31.5.2013. Selvitystä täydennettiin vakavaraisuuspuskurien yhdistämisellä 30.8.2013. Selvitystyö tehtiin työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän pyynnöstä.

Tasoitusmäärän riskiopillisia rajoja sekä jakautumista pienille ja suurille työnantajille selvitettiin erilaisilla vakuutusmatemaattisilla menetelmillä. Selvityksessä esitettiin tasoitusmäärän normaalitarve sekä tasoitusmäärän tarpeen jakautuminen pienille ja suurille työnantajille.

Laskuperustejaos tutki selvityksessä lisäksi vakuutusriskien puskurointia ja erityisesti sitä, voidaanko vakavaraisuuspuskureita yhdistää. Selvityksen mukaan vakuutusriskien puskurin eli tasoitusmäärän sekä sijoitusriskejä varten varatun puskurin yhdistäminen olisi perusteltua.

Laskuperustejaoksen selvitys on annettu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmälle tulevien eläkemaksuneuvottelujen taustamateriaaliksi. Selvitys on myös luettavissa sivun oikeassa laidassa olevan linkin kautta.