Jouko Pölösestä Telan hallituksen puheenjohtaja

26.04.2021

Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous.

Vuosikokous valitsi Telan hallitukselle myös varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta ja kolmantena varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pasi Strömberg Eläkekassa Versosta.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin pääjohtaja Outi Antila Kelasta, vt. toimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Jari Puhakka Merimieseläkekassasta ja vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås Veritas Eläkevakuutuksesta. Heistä Hiidenpalo toimii hallituksen jäsenenä siihen saakka, kunnes Elon uusi toimitusjohtaja Carl Pettersson aloittaa tehtävässään syksyllä 2021. Pettersson siirtyy tällöin Hiidenpalon tilalle Telan hallituksen jäseneksi.

Lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta ja toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä.

Lisätietoja:

Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh 0400 414 303

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.