Nimitys Telassa: Turkka Sinisalo yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaksi

25.05.2021

Turkka Sinisalo (30) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaksi. Sinisalo työskentelee tällä hetkellä Mielenterveyspoolin hankepäällikkönä vastaten hankkeen johtamisesta ja mielenterveysjärjestöjen vaikuttamis- ja antistigmatyön koordinoinnista. Sinisalo myös viimeistelee hallintotieteiden korkeakouluopintojaan.

Aikaisemmin Sinisalo on työskennellyt muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntijana sekä Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan pääsihteerinä.

Sinisalon tehtäviin Telassa kuuluu muun muassa nuoriso- ja opiskelijajärjestöyhteistyön ylläpito sekä yhteiskunnallisen vaikuttamistyön suunnittelu ja kehittäminen. Sinisalo aloittaa tehtävässään 15.6.2021.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, puh 050 386 3339

Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.