Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittänyt työryhmä ei löytänyt ratkaisua toteuttamistavasta

21.09.2021

Yksityisen ja kunnallisen eläkejärjestelmän yhdistämistä selvittänyt työryhmä ei löytänyt ratkaisua yhdistämisen toteuttamistavasta. Asiasta kertoi sosiaali- ja terveysministeriö viime perjantaina.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valiovarainministeriön asettama työryhmä on elokuusta 2019 alkaen valmistellut ehdotusta eläkejärjestelmien yhdistämiselle. Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämistä eläkejärjestelmien erillisyyttä tarkastelleen Eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmäraportin ehdotusten pohjalta. Työryhmä ei työskentelynsä aikana ole löytänyt sellaista ratkaisua, jonka kaikki työryhmässä mukana olleet olisivat hyväksyneet.

Valmisteluun liittyi tärkeinä päämäärinä kustannusneutraalius ja riskienhallinta sekä kokonaisriskien minimoiminen ja kokonaiskustannusten hallinta. Vaikeimmaksi asiaksi osoittautui yhdistämisen kustannusneutraaliuden toteuttaminen.

Sekä yksityisen että kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitus on edelleen turvattu, vaikka eläkejärjestelmien yhdistyminen ei nyt toteutuisikaan.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Eläkejärjestelmien yhdistämistä selvittänyt työryhmä ei löytänyt ratkaisua toteuttamistavasta