Risto Vaittinen nostaa esille talouskeskustelun sokean pisteen

29.03.2021

Jo toteutunut väestön ikääntyminen on johtavan ekonomistimme Risto Vaittisen mukaan suomalaisen talouskeskustelun sokea piste. Vaittinen kirjoittaa aiheesta Talouselämän Tebatti-palstalla.

”Väestön ikääntymisestä puhutaan edelleen kuin se olisi vain tulevaisuuden haaste. Tosiasiassa suuri muutos on osaltaan jo tapahtunut”, Vaittinen kirjoittaa ja katsoo asiaa erityisesti Pohjoismaiden talousvertailujen kautta. Ruotsia vastaavalla työikäisen väestön ja työllisyyden kehityksellä Suomen tarina olisi toinen, Vaittinen muistuttaa ja laskee vaikutukset: BKT:mme olisi noin kahdeksan prosenttia nykyistä korkeammalla tasolla, verotuloja kertyisi yli yhdeksän miljardia nykyistä enemmän ja julkisen talouden kestävyysvaje kurottaisiin lähes umpeen. Maahanmuutto on keskeinen työllisyyden kasvun selittäjä Ruotsissa.

Vaittisen Tebatti-kirjoitus on julkaistu 28.3.2021 Talouselämässä ja löytyy myös asiantuntijakirjoituksistamme.