Suvi-Anne Siimes pohtii korona-ajan työnteon vaikutuksia pidemmällä tähtäimellä

08.03.2021

Työnteko on korona-aikana muuttunut hyvin erilaiseksi niillä, joiden on mahdollista työskennellä etänä. Monen etätyöläisen työpäivä toteutuu pääosin yhden ja saman ruudun äärellä – niin myös toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimeksen. Siimes on huomannut kaipaavansa konkreettisia työnteosta vapaa-ajalle ja yhdestä työmenosta toiseen siirtymisen hetkiä ja niihin aiemmin usein kuuluneita lyhyitä kävelyhetkiä, joiden aikana ei ole tarvinnut olla kenenkään toisen käytettävissä.

Nämä pienet hetket ovat antaneet Siimeksen ajatuksille ja kokemuksille aikaa jäsentyä. Nyt kun niitä ei ole ollut, kaikki tapahtuminen alkaa olla ikään kuin hieman hidastettua. Tämä on saanut Siimeksen pohtimaan, missä määrin päättäjät, asioiden valmistelijat ja yritykset kokevat samoin – ja mitä vaikutuksia näillä kokemuksilla kenties on yhteiskunnalliselle päätöksenteolle ja työn tuottavuudelle.

”Jos isoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin tähtääviä neuvotteluja käydään viikosta ja kuukaudesta toiseen pelkkien etäyhteyksien avulla ja jos kovin monelta päättäjältä ja asioiden valmistelijalta puuttuu kokonaan luovien taukojen ja kunnollisen työstä irrottautumisen aika, riski siihen, että myös päätösten laatu heikkenee, kasvaa tietysti päivä päivältä”, Siimes kirjoittaa.

Siimeksen aihetta käsittelevä kolumni ” Hidastetun tapahtumisen aika” on julkaistu alun perin Kanava-lehden numerossa 2/2021 ja on nyt luettavissa myös asiantuntijakirjoituksissamme.