Tela-blogi ennakoi nollakorkoajan loppua – väestötekijä voi yllättää

05.01.2021

Alhaiset korot ja inflaatio ovat pitkään leimanneet teollistuneiden maiden talouskehitystä ja tämän on oletettu jatkuvan. Asiantila voi kuitenkin muuttua yllättävänkin nopeasti, kirjoittaa johtava ekonomistimme Risto Vaittinen Tela-blogissa. Vaittinen pohtii asiaa syksyllä julkaistun, Suomessakin huomiota saaneen teoksen The Great Demographic Reversal pohjalta.

Teoksen kirjoittajat Charles Goodhart ja Manoj Pradhan esittävät, että alhaisten korkojen ja inflaation taustalla ei ole niinkään keskuspankkien onnistunut rahapolitiikka, vaan väestökehitys Kiinassa. Vaittinen pohtii teemaa erityisesti korkokehityksen näkökulmasta. Asialla on merkitystä eläkejärjestelmille, sillä monissa maissa (kuten Suomessa) eläkkeiden rahoitus perustuu ainakin joiltakin osin eläkevarojen sijoittamiseen. Nollakorkoympäristössä sijoitustuottojen saaminen on yhä hankalampaa.

Kiinan työikäinen väestö kasvoi 1990–2010 keskimäärin yli kymmenellä miljoonalla hengellä vuodessa eli joka vuosi kokonaisen nyky-Ruotsin verran työikäisiä ihmisiä. Samaan aikaan Kiina integroitui maailmantalouteen. Juuri tämä kiinalaisen työvoiman sysäys on ollut keskeinen syy alentuneeseen inflaatioon 2000-luvulla. Lisäksi Kiinalla on ollut keskeinen rooli ilmiössä, jota kutsutaan säästämistulvaksi ja joka on osaltaan painanut korkotasoa alaspäin. Tilanne on kuitenkin muuttumassa: myös Kiinassa väestö ikääntyy nyt nopeasti.

”Kiinasta johtuva työvoiman tarjonnan negatiivinen sokki voi olla yhtä mittava kuin sen tuottama positiivinen sokki 1990- ja 2000-luvuilla”, Vaittinen summaa.

"Korkeampien korkojen ja inflaation paluu ei ehkä ole niin epätodennäköinen vaihtoehto kuin nyt ajattelemme", hän kirjoittaa.

Tela-blogi: Nollakorkojen aika ei jatku ikuisesti – väestötekijä voi yllättää