Tela-blogissa punnitaan riihen linjaukset pitkän aikavälin näkökulmasta

04.05.2021

Nouseeko väestöpolitiikka vihdoin ansaitsemaansa rooliin? Onnistuvatko investoinnit henkiseen pääomaan, työkykyyn ja osaamiseen? Entä tavoite vähentää mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä 2030 mennessä? Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkonen ottaa nämä kolme kysymystä erityistarkasteluun arvioidessaan Tela-blogissa dramaattisen kehys- ja puoliväliriihen linjauksia.

Pelkonen analysoi blogissaan riihen tuloksia pitkän aikavälin näkökulmasta. Huomio kiinnittyy väestöpolitiikkaan, jonka valtavirtaistumista Pelkonen pitää hyvänä tavoitteena.

”Väestöpolitiikan näkökulmaa vahvistetaan nyt kaikessa valmistelutyössä. Seuraava askel on matkalla seuraaviin eduskuntavaaleihin, joissa kaikkien puolueiden toivoisi ottavan esille väestöpoliittiset tavoitteensa ja keinonsa”, Pelkonen kirjoittaa.

Tärkeä tavoite on myös mielenterveyshäiriöiden perusteella alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisy.

”Hoito- ja kuntoutusprosessien heikot lenkit tulee saattaa kuntoon, mihin tarvitaan vielä lisätoimenpiteitä erityisesti perusterveydenhuollon kentällä”, Pelkonen muistuttaa ja viittaa työeläkealalla valmisteltuun strategiapaperiin, jossa on tunnistettu kehittämisen paikat hoito- ja kuntoutusprosessissa ja työeläkekuntoutuksen keinovalikoimassa.

Esillä Pelkosen blogissa on myös muun muassa lähdeverokysymys. Sen soveltaminen työeläkevakuuttajiin pienentäisi yhä tärkeämmässä asemassa työeläkkeiden pitkän aikavälin rahoituksessa olevia sijoitustuottoja, Pelkonen toteaa.

Tela-blogi: Kehys- ja puoliväliriihen linjauksia on syytä arvioida pitkän aikavälin näkökulmasta