Tilastokuvat sijoitusvaroista, tuotoista ja pörssiomistuksista päivitetty vuoden 2020 tiedoilla

25.03.2021

Olemme päivittäneet sivuiltamme löytyvät työeläketalouden tilastokuvat vuoden 2020 lopun tilanteen mukaisiksi.

Aikasarjat sijoitusvaroista -sivulta löytyvät kuvat työeläkevarojen suhteesta bruttokansantuotteeseen vuodesta 1997 alkaen sekä työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautumisesta vuodesta 1980 alkaen.

Aikasarjat sijoitusten tuotoista kertovat yksityisalojen työeläkesijoitusten nimellisestä ja reaalisesta tuotosta sekä julkisalojen työeläkesijoitusten nimellisestä tuotosta vuodesta 1997 alkaen.

Sijoituslajikohtaiset, pitkän aikavälin tuottokuvat sisältävät tarkemmalla sijoitusluokkajaolla kuvattua tietoa pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvoista. Tarkastelu kohdistuu neljän työeläkeyhtiön keskimääräisiin sijoitustuottoihin, joita tarkastellaan eripituisilla ajanjaksoilla.

Aikasarjat työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista kuvaavat koko työeläkealan ja työeläkeyhtiöiden omistamia suomalaisia noteerattuja osakkeita vuodesta 2004 alkaen sekä niiden osuuksia Helsingin pörssin markkina-arvosta.

Päivitämme kyseiset tilastokuvat kerran vuodessa työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta.