Tilinpäätöstietojen julkaisu vuodelta 2020 käynnistynyt

19.02.2021

Työeläkevakuuttajat ovat alkaneet julkistaa tilinpäätöstietojaan vuodelta 2020. Julkaistujen tietojen pohjalta olemme aloittaneet myös omilla sivuillamme olevien, työeläkevakuuttajien sijoitusjakauma- ja tuottotietoja kuvaavien taulukoiden päivittämisen.

Taulukot löytyvät Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot -sivultamme. Samalta sivulta löytyvät myös päivitetyt tiedot joukkovelkakirjalainojen duraatioista sekä avoimesta valuuttapositiosta.

Täydennämme taulukoita sitä mukaa, kun työeläkevakuuttajat julkaisevat omia tietojaan. Taulukoihin tulee sisältymään kuuden suurimman työeläkesijoittajan tiedot: neljän työeläkeyhtiön, Kevan ja Valtion Eläkerahaston.

Olemme päivittäneet myös sivuillamme olevan jäsentemme tulosjulkistuskalenterin vuodelle 2021, josta löytyvät tiedossa olevat ajankohdat kunkin toimijan tulostietojen julkaisusta. Päivitämme kalenteria sitä mukaa, kun ajankohdat tarkentuvat.

Kokoamme tulostiedoista kertovat työeläkevakuuttajien tiedotteet kootusti myös omille sivuillemme Suurimpien jäsenten osavuosiraportit -uutiskanavaan. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin työeläkevakuuttajan omilta verkkosivuilta.