Siirry sisältöön

Yrittäjien edustus työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien yrittäjien edustusta työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa.

Suomen Yrittäjät (SY) on tehnyt aloitteen yrittäjien edustuksesta työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa. Nykyinen laki työeläkevakuutusyhtiöistä lähtee siitä, että hallinnossa – hallituksessa sekä hallintoneuvostossa – tulee olla vähintään puolet keskeisten palkansaajia ja työnantajia edustavien keskusjärjestön nimittämiä henkilöitä (TVYL 9b § ja 9d §). Suomen Yrittäjät esittävät, että lakia työeläkevakuutusyhtiöistä muutettaisiin siten, että myös YEL-vakuutettuja henkilöitä nimitettäisiin hallintoon keskeisten yrittäjiä edustavien keskusjärjestöjen toimesta.

Työeläkeyhtiöt ovat esityksen hallinnollisen muutosesityksen kohteena, jolloin katsomme, että emme voi ottaa varsinaisesti kantaa yhtiön hallinnon lainsäädännölliseen kokoonpanoon. Tämä ei kuulu yhtiöiden, vaan eläkejärjestelmän rahoittajien toimivaltaan.

Telan näkemyksen mukaan on tärkeää, että lainsäädäntö antaa mahdollisuuden valita yhtiön hallintoon asiantuntemusta eri yhteiskunnan aloilta. Monissa yhtiöissä on kiinnitetty erityistä huomiota nimenomaan yrittäjänäkemyksen saamiseen hallintoon. Yhtiöissä on myös käytössä epävirallisempaan vuorovaikutukseen perustuvia erilaisia neuvottelukuntajärjestelmiä, joissa on edustettuina myös yrittäjien edustajia.

Yrittäjien edustajien valinta yhtiöiden hallintoelimiin on näkemyksemme mukaan mahdollista nykyisenkin lainsäädännön perusteella, koska puolet hallinnon jäsenistä on niin sanottuja vapaasti valittavia jäseniä, jotka eivät edusta edellä lueteltuja laissa erikseen mainittuja palkansaaja- ja työnantajaryhmiä. Yhtiöiden vaalivaliokunnat valmistelevat hallinnon jäsenten valintaa Finanssivalvonnan luotettavan hallinnon kannanoton pohjalta. Jäsenkandidaatteja kartoitetaan laaja-alaisesti ottamalla huomioon kaikki intressiryhmät parhaiden kandidaattien löytämiseksi. Valmisteluprosessi mahdollistaa siten myös yrittäjien edustajien valinnan yhtiöiden hallintoon.