Siirry sisältöön

Palkka.fi-palvelu 10 vuotta

Palkka.fi avautui helmikuussa 2006. Palvelun avulla pystyy hoitamaan palkan laskemiseen ja palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset. Palvelu onkin kasvattanut käyttäjämääräänsä tasaisesti.

Maksuttomassa palkanlaskupalvelussa välitetään palkkaperusteiset ilmoitukset verottajalle, Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) ja työeläkeyhtiöille. Palvelun ylläpidosta vastaa Verohallinto. Työeläkeyhtiöt ovat Telan kautta mukana palvelun hallinnossa ja maksavat osan palvelun ylläpitokustannuksista.

Palvelun kautta tieto lisääntyy

Palkka.fi-palvelu on perustettu sujuvoittamaan pienten työnantajien ja kotitalouksien työnantajana toimimista. Se tarjoaa työkalun palkanlaskentaan ja muodostaa tarvittavat tulosteet ja ilmoitukset sekä arkistoi tarvittavat tiedot yhdentoista vuoden ajan. Ilmoitusliikenne verottajalle, TVR:lle ja työeläkeyhtiölle hoituu automaattisesti.

Palvelu ei ole pelkästään työväline. Sen kautta on lisätty ihmisten tietoisuutta työnantajavelvoitteista ja näin osaltaan torjuttu harmaata taloutta. Palvelu ohjaa käyttäjää toimimaan joko tilapäisenä työnantajana tai ottamaan työeläkevakuutuksen, huolehtimaan tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tilittämään maksut ajallaan oikeille tahoille. Käyttäjää ei jätetä yksin, vaan palveluun kuuluu myös Verohallinnon ylläpitämä maksuton puhelinneuvonta. Puhelinpalvelun rinnalle on viime vuonna avattu neuvonta-chat, jonka käyttäjät ovat ottaneet hyvin vastaan.

Käyttäjäpalautetta kuunnellaan

Julkisessa keskustelussa nousee aika ajoin kritiikkiä Palkka.fi-palvelua kohtaan. Palaute, jota tulee myös suoraan asiakaspalveluun, moittii usein ohjeistusta liian monimutkaiseksi, käyttöliittymää ja palvelussa olevia rajoitteita hoitaa palkanmaksua.

Palautteiden perusteella palvelua on kehitetty vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Kaikkia toiveita ei voida kuitenkaan täyttää. Usein käyttäjiltä unohtuu, että pelkkä verkkopalvelu ei voi ratkaista kaikkia palkanlaskentaan ja maksamiseen liittyviä tilanteita. On eri asia ostaa lentomatka verkosta kuin toimia työnantajana.

”Työnantajana toimiminen Suomessa edellyttää useiden asioiden osaamista. Verkkopalvelu voi tässä tukea, mutta ei ottaa vastuuta käyttäjältä.”

Palkanlaskenta on yksinkertaisissa tapauksissa varsin suoraviivaista, mutta velvoitteiden hoitaminen moneen suuntaan poikkeaa huomattavasti verkko-ostosten tekemisestä. Työnantajana toimiminen Suomessa edellyttää useiden asioiden osaamista. Verkkopalvelu voi tässä tukea, mutta ei ottaa vastuuta käyttäjältä.

Käyttö kasvanut tasaisesti vuosien mittaan

Kaikki palaute ei ole pelkästään kielteistä. Kuluneena kymmenenä vuotena yhä useampi pieni yritys- ja työllistävä kotitalous ovat löytäneet hyödyn Palkka.fi-palvelun tarjoamasta ilmaisesta palkanlaskentaohjelmasta, arkistoinnista ja sähköisestä ilmoitusliikenteestä. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet vuosittain.

Vuonna 2015 palvelussa laski palkkoja yli 19 000 yritystä ja 11 000 kotitaloutta. Vielä paremmin palvelun käytöstä kertoo maksettujen palkkojen kappalemäärä ja yhteenlaskettu summa, joiden määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Viime vuonna laskettujen palkkojen määrä ylitti 600 000 kpl:n rajan ja palkkojen summa oli yli 965 miljoonaa euroa.

Katse tulevaisuuteen

Kysyntää Palkka.fi:n kaltaiselle verkkopalvelulle on selvästi olemassa. Kaupallisten palveluiden kehitys ja yhteiskunnan digitalisaatio haastavat silti Palkka.fi-palvelua. Vuonna 2019 käyttöön tuleva kansallinen tulorekisteri muuttaa työnantajien ilmoittamisvelvoitteita. Millaisesta palvelusta on silloin eniten apua pienille työnantajille ja satunnaisesti palkkaa maksaville henkilöille?

Muutos vaatii Palkka.fi:n toimintamallin kokonaisvaltaista arviointia. On löydettävä se olennainen tarve uudessa toimintaympäristössä, mihin Palkka.fi:n pitää vastata, ja tarjottava se käyttäjälle helposti ymmärrettävässä muodossa, helposti käytettävällä tavalla.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Mikael Kulikoff

Kehityspäällikkö