Siirry sisältöön

Finanssivalvontaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien Finanssivalvonnan toimintaa yhteisessä valvontamekanismissa sekä rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Finanssivalvonnan rahoituspohjan muuttaminen siten, että työeläkealan osuus nousee esitetyllä tavalla, ei ole mielestämme perusteltua.
  • Rahoituspohjaa tulisi vahvistaa julkisen talouden kautta.
  • Kannatamme ajatusta Finanssivalvonnan hallinnon muuttamista niin, että myös työeläkevakuutusalan tuntemusta voidaan lisätä hallinnossa.

Finanssivalvonnan rahoitus

Emme pidä perusteltuna lisätä esitetyssä laajuudessa työeläkealan kustannusvastuuta Finanssivalvonnan toiminnan rahoituksesta. Rahoitusta koskeva muutosesitys korottaa erittäin merkittävästi työeläkevakuuttajien valvontakustannuksia. Kuitenkaan valvonnan tarve esimerkiksi EU-sääntelyn takia ei ole vaikuttanut työeläkealalla niin, että valvonnan resurssitarve ja sitä myöten kustannusjaon muuttamisen olisi muuttunut oleellisesti.

Kasvava osa Finanssivalvonnan resursseista on suuntautunut sääntelytyöhön erityisesti EU:n niin sanotulla II tasolla. Koska myös II tason sääntely on osa lainsäädäntökehikkoa, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen on julkisen vallan tehtävä, on perusteltua, että arvioidaan myös sääntelytehtävien osuus Finanssivalvonnan kustannuksista. Näin ollen olisi perusteltua lisätä julkisen rahoituksen osuutta Finanssivalvonnan kustannuksista nykyisestä viidestä prosentista vähintään kymmeneen prosenttiin.

Finanssivalvonnan hallinto

Kannatamme esitystä johtokunnan jäsenten lukumäärän kasvattamisesta. Myös johtokunnan tehtävien täsmentäminen edellyttää sitä, että johtokunnassa on myös valvottavien kannalta monipuolista asiantuntemusta. Tällä hetkellä erityistä työeläkevakuutusalan asiantuntemusta ei johtokunnassa ole. Työeläkeala toimii edelleen kansallisen luonteensa vuoksi myös kansallisella säädöspohjalla. Myös alan laajuus ja merkittävyys kansantalouden kannalta on suuri.