Siirry sisältöön

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskeva määräysten ja ohjeiden luonnos

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle (Fiva) liittyen työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnosta.

Olemme tyytyväisiä työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden ajantasaistamiseen ja uudistamiseen. Jo pelkästään ohjeiden ja määräysten rakenteellinen koonti selkiyttää merkittävästi ohjeiden käyttöä ja helpottaa myös tulkintaa. Myös eri aikoina laadittujen ohjeiden ja määräysten laatiminen yhtenäiseen formaattiin niin sisällön kuin kieliasunkin kannalta on tervetullut uudistus.

Olemme tyytyväisiä myös valmisteluprosessiin. Fivan dialogi suuntaamme on toiminut hyvin; me ja jäsenyhtiömme olemme saaneet antaa Fivalle omia näkemyksiämme määräys- ja ohjekokoelmasta päivitystyön aikana valvonnan määrittämiltä osin. Pidämme tätä toimintamallia hyvänä. Tämän työn ohessa keskusteluyhteys on vähentänyt mahdollisia tulkintavaikeuksia ja toisaalta näin osaltaan myös helpottaa ja selkiyttää uusien määräysten ja ohjeiden käytännön soveltamista yhtiön toiminnassa.