Siirry sisältöön

Digiä työeläkealalla

Äkkiseltään voisi ajatella, ettei digitalisaatio perinteisen oloista työeläkealaa hirveästi kosketa saati kiinnosta. Fintechit, eli finanssialan uudet teknologiat ja yritykset ovat voimakkaimmin näkyneet maksamisessa jo useamman vuoden ajan. Vakuutusalaan kohdentuvana insurtech taas on päivän sana muun muassa vahingontorjuntaan ja uusiin innovaatioihin liittyvissä kysymyksissä.

Digitalisaatio on myös julkishallinnolle ja lakisääteisille toimijoille iso asia. Se antaa mahdollisuuden tarjota kansalaisille ja asiakkaille enemmän ja parempia palveluita, mutta alhaisemmin kustannuksin. Asiakkaat ovat tänä päivänä aktiivisia toimijoita, ja digitalisaatio vapauttaa toimimaan ajasta ja paikasta riippumatta. Etenkin diginatiivit ovat tottuneet datan monipuoliseen saatavuuteen ja osaavat hyödyntää sitä monin tavoin.

Perinteistenkin toimijoiden on vastattava asiakkaiden tarpeisiin ja muutettava toimintaansa. Joten myös työeläkevakuuttajat miettivät asiakkaita ja kustannustehokkuutta. Oikeastaan työeläkevakuuttajat voivat kuulua edelläkävijöiden joukkoon. Työeläkealalla pidetään erityisesti huolta työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Näihin tarkoituksiin on jo kehitetty esimerkiksi digitaalisia palveluja, joiden avulla kannustetaan terveellisiin elintapoihin. Digitaalista muutosta ohjaa ennen kaikkea asiakkaan saama hyöty.

Tulorekisterin toteuttaminen keskeinen digihanke

Julkisten palveluiden digitalisoiminen on yksi valtion kärkihanke. Digitalisaatiota edistävistä hankkeista tulorekisterin toteuttaminen on keskeinen. Tämä on julkisen sektorin ja yksityisen alan yhteinen ponnistus, jossa työeläkeala merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana on alusta asti ollut vahvasti mukana.

Tulorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa palkkatietojen osalta, eli työnantajat ryhtyvät ilmoittamaan palkkatietoja tulorekisteriin. Reaaliaikainen tulorekisteri mahdollistaa jatkossa työtulojen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamisen, sillä vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin kerätään myös eläke- ja muita etuustietoja koskevat tiedot.

”Tulorekisteri mahdollistaa työeläkealalle etuustietojen reaaliaikaisen hallinnan.”

Tulorekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla siten, että nykyisistä vuosi-ilmoituksista voidaan luopua. Tarkoituksena on, että tulotiedot siirtyvät sähköisesti yhteen rekisteriin suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoa tuottavista järjestelmistä. Työeläkealalle tulorekisteri mahdollistaa etuustietojen reaaliaikaisen hallinnan, kun ansiotiedot ovat käytettävissä heti eikä vasta vuotta myöhemmin erikseen ilmoitettuna.

Työn alla myös yleisöjulkisuuden edistäminen

Toinen ajankohtainen työeläkealaa koskeva, rekistereihin liittyvä hanke, on yleisöjulkisuuden edistäminen yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaan on kirjattu, että lakisääteisten velvoitteiden, kuten työnantajan lakisääteisen työeläkevakuutuksen, hoitamista koskevien tietojen yleisöjulkisuuden lisäämistä selvitetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luotaisiin velvoitteiden hoitamisen tarkastamiseen tarkoitettu yleisöjulkinen palvelu, joka tarjoaisi yrityksille ja kansalaisille vaivattoman keinon varmistaa, että yritys täyttää lakisääteiset velvoitteensa.

Tähänkin hankkeeseen voisi kerätä ajatuksia aidosti digitalisaation eikä pelkästään digitoinnin näkökulmasta. Lisäksi ohjenuoraa voisi hakea julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteista. Periaatteita on yhteensä yhdeksän ja niistä tähän hankkeeseen sopisi erityisesti seuraavat kaksi periaatetta: 1) Pyydämme uutta tietoa vain kerran eli käytämme jo olemassa olevaa tietoa sekä 2) hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita.

Tela selvittää omalta osaltaan keskitettyyn tiedonhakuun liittyvää ratkaisua, joka ei lisäisi työeläkevakuuttajien hallinnollista taakkaa eikä kustannuksia. Tarvetta lainsäädäntömuutoksiinkin saattaa olla, mutta niitähän liittyy lähes kaikkiin digitalisoimishankkeisiin.

Digihankkeiden yhteydessä tulee usein tarve huomioida tiedonsaantia koskeva sääntely. Kun tiedot on kerätty tiettyä tarkoitusta varten, niitä ei voida ilman lainsäädännön muuttamista käyttää toiseen tarkoitukseen. Edellä mainituissa työeläkealan ajankohtaisissa hankkeissa tiedonsaantiin liittyvät kysymykset on huomioitu.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Outi Aalto

Lakiasiainpäällikkö (2017-2022)