Siirry sisältöön

Viisi vuotta alueellisia työeläkekouluja

Alueelliset työeläkekoulut ovat löytäneet paikkansa kuluneiden viiden vuoden aikana. Työeläkekouluja on järjestetty yhteistyössä SAK:n, Akavan ja STTK:n kanssa vuodesta 2013 lähtien.

Tänä vuonna teemoina olivat työeläkejärjestelmän perusperiaatteet, eläkeuudistuksen keskeiset asiat ja julkisen sektorin erityispiirteet eläkeuudistuksessa. Julkisen puolen erityisosaamisesta kiertueella vastasivat Kevan ja Eläketurvakeskuksen kouluttajat.

Kiertue saatiin päätökseen lokakuun lopussa. Työeläkekouluja järjestettiin kaikkiaan kahdeksalla paikkakunnalla ja niihin osallistui lähes 700 henkilöä eri ammattiliitoista. Kaikkiaan viiden vuoden aikana olemme kouluttaneet yhteensä 2 400 palkansaajajärjestöjen luottamusmiestä, liittojen toimihenkilöä ja hallinnon jäsentä sekä aktiivia.

Miten meni?

Saamamme palautteen mukaan työeläkekoulujen luentojen sisältöjä pidettiin kiinnostavina ja hyödyllisinä. Osallistujat kertoivat oppineensa uutta ja eläkeuudistuksen keskeiset asiat tulivat selviksi. Luennoijia kiiteltiin selkeydestä ja kansantajuisuudesta. Erityisesti luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kokivat iltojen annin hyödylliseksi heidän työssään.

Päätyipä eräs kuulija lykkäämään eläkeaikeitaan koulutuksessa saadun tiedon perusteella ja välttäen näin tuntuvat leikkaukset eläkkeeseensä. Toinen kuulija taas totesi tilaisuuden olleen yksi parhaimmista mihin on koko työuransa aikana osallistunut. Kiertue meni hienosti. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Eniten kuulijoita kiinnosti osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) ja oma eläkeikä sekä eläkkeen määrä. Moni pohti OVE:n kannattavuutta ja mahdollisuutta vähentää omaa työaikaansa.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tuli voimaan 1.1.2017 alkaen ja samaan aikaan alkoivat viimeiset vanhat osa-aikaeläkkeet. OVE on mahdollinen kaikille 61-vuotiaille ja tätä vanhemmille. Silloin voi ottaa joko 25 prosenttia tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestään maksuun ennakkoon. Varhennusvähennys pienentää ennakkoon otettua eläkkeen osaa 0,4 prosenttia kuukaudessa ja vähennys on pysyvä. Työaikaa ei ole pakko lyhentää, mutta niin halutessaan ja työnantajan kanssa niin sovittuaan, voi siirtyä osa-aikatyöhön. OVE:n hakija voi olla työssä tai työtön ja nostaa eläkettä. Uusi OVE onkin joustavampi kuin vanha osa-aikaeläke. Siihen ei esimerkiksi liity työaika- ja palkkaseurantaa.

Eläketurvakeskus on tutkinut, kuinka osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on haettu sen ensimmäisinä voimassaolokuukausina. OVE on osoittautunut selvästi suositummaksi eläkelajiksi kuin edeltäjänsä osa-aikaeläke.

 • OVE:a on hakenut 9 400 henkilöä heinäkuun 2017 loppuun mennessä.
 • Heistä 7 600 hakijan eläke oli myös alkanut heinäkuun loppuun mennessä.
 • Lähes kaikki ottivat OVE:n 50 % suuruisena.
 • Hakijoista lähes 80 % oli työssä ja heistä lähes 20 % oli yrittäjiä. (v.2016 lopussa).
 • Työttömiä hakijoita oli 14 %
 • Loput hakijoista oli kuntoutujia, vuorotteluvapaalla tai sairauspäivärahan saajia.
 • Yksityisellä sektorilla hakijoista työskenteli 70 %.
 • Hakijoista suurin osa oli miehiä eli 60%.

Työeläkekouluissa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa aiheena julkisen sektorin erityispiirteet eläkeuudistuksessa. Julkisten alojen uusi eläkelaki JuEL tuli voimaan 1.1.2017. Se korvaa vanhat lait: kunnallisen eläkelain (KuEL), valtion eläkelain (VaEL), evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) ja kansaneläkelaitoksen työntekijöitä koskevan eläkelain. Huolella tutustuttiin henkilökohtaisten ja ammatillisten eläkeikien erityispiirteisiin ja tilanteisiin, jotka voivat pienentää eläkkeen määrää. Palvelussuhteen yhdenjaksoisuus eläkkeen alkamiseen saakka on erityisen tärkeä asia julkisella sektorilla, jotta ei menetetä etuuksia.

Alueellisia työeläkekouluja myös ensi vuonna – määrä tuplaantuu

Ensi vuonna vastaamme alueellisten työeläkekoulujen suureen kysyntään ja järjestämme yhteensä 16 työeläkekoulua kevään ja syksyn aikana.

Tähän mennessä olemme kiertäneet joka syksy kahdeksalla paikkakunnalla, siten että kahden vuoden aikana olemme vierailleet kaikissa 16 maamme maakuntakeskuksessa.

Vuoden 2018 kevään ja syksyn työeläkekoulujen paikkakunnat:

 • Helsinki 28.2
 • Hämeenlinna 7.3.
 • Kuopio 14.3.
 • Joensuu 21.3.
 • Mikkeli 4.4.
 • Kouvola 11.4.
 • Vaasa 18.4.
 • Pori 25.4.
 • Maarianhamina 2.5. (ruotsinkielinen)
 • Tampere 5.9.
 • Turku 12.9.
 • Seinäjoki 19.9.
 • Jyväskylä 26.9.
 • Lappeenranta 3.10.
 • Lahti 10.10.
 • Oulu 17.10.
 • Rovaniemi 24.10.

Ensi vuoden koulutukset päivittyvät koulutuskalenteriimme vuoden lopussa.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Kirsi Siltanen

Koulutuspäällikkö