Siirry sisältöön

Apurahasta tukea joustavaan itsensä kehittämiseen?

Tänään vietetään kouluissa tulevaisuuspäivää. Tällä halutaan vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuuslukutaitoa ja kasvattaa luottamusta siihen, että he pärjäävät tulevaisuudessa riippumatta yllättävistäkin muutoksista. Tulevaisuuspäivällä olisi varmasti annettavaa myös työpaikoille, kun työelämä käy läpi murrosta.

Työelämän tulevaisuudesta käydään runsaasti keskustelua. Digitalisaation, automaation ja robotisaation myötä näkemykset uudesta työelämästä ovat moninaisia. Maapallon kantokyvyn rajat on tiedostettu ja se lisää muutostarpeita. Kestävä kehitys läpileikkaa kaikkea toimintaa, myös työelämää. Ammatit muuttuvat, osa häviää ja uusia syntyy tilalle.

Nyt käynnissä olevan muutoksen nähdään tapahtuvan aiempaa nopeammin. Tämä vaatii meiltä kaikilta ymmärrystä ja taitoja, jotta voimme edistää työelämää ja yhteiskuntaa kestävästi tulevia sukupolvia silmällä pitäen.

Tulevaisuuspäivä työpaikoille

Tulevaisuuspäivässä oppilaiden on mahdollisuus katsoa yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa laajasti eri teemojen kautta. Millaisena näyttäytyy työ ja toimeentulo tai demokratia ja osallisuus tulevaisuudessa? Entä maapallon kantokyky, kasvu ja edistys? Näistä teemoista päästään pohdintaan, millaisia vaikutuksia muutoksilla on ja mitä toimia ne edellyttävät eri tahoilta. Osaamisesta huolehtiminen on aivan keskeinen osa muutoksessa.

Omia taitojaan on hyvä päivittää ja osaamistaan kehittää pitkäjänteisesti. Viime vuonna julkaisimme yhdessä Sitran kanssa Marjaana Toimisen raportin Välähdyksiä tulevaisuudesta. Siinä asiantuntijat nostivat muun muassa itsensä kehittämisen, elinikäisen oppimisen ja oppimiskyvyn keskeisiksi taidoiksi tulevaisuuden työelämässä.

Jotta osaamista voi kehittää, on oltava käsitys vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Tähän me jokainen tarvitsemme laajemman ymmärryksen ympäröivästä maailmasta ja siksi tulevaisuuspäivä olisi mitä oivallisin keino vietäväksi myös työpaikoille.

Mistä resurssit itsensä kehittämiseen?

Moni toimija on huomannut elinikäisen oppimisen merkityksen. Osaamisen kartuttamiseksi tarvitaan nykyistä joustavampia ja monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää taitoja elämänkaaren eri vaiheissa. Muuttuva yhteiskunta tarvitsee osaamista, luovuutta ja innovaatioita kehittyäkseen kestävään suuntaan.

Moni haluaisi panostaa pienen siivun viikostaan osaamisensa kehittämiseen. Aina ei ole mahdollista, saati tarkoituksenmukaistakaan jättäytyä pidemmäksi ajaksi pois työstä, jotta voisi ottaa haltuun uusia taitoja. Olisiko mahdollista löytää väyliä, joiden avulla voisi joustavasti ja pienimuotoisesti kehittää tietotaitoaan ja luoda samalla jotakin uutta laajemman joukon jopa yhteiskunnan käyttöön? Kehittyminen voisi tapahtua esimerkiksi projektien, tutkimuksen tai tuotekehittelyn kautta. Voisiko tällaista työhön ja arkeen sujuvammin mukautuvaa kehittymistä tukea uudenlaisilla rahoitusratkaisuilla, esimerkiksi stipendien tai apurahojen avulla? Saisiko tämä vastakaikua säätiöiltä, jotka jakavat apurahoja monenlaiseen toimintaan?

Jokaisen osaamista tarvitaan tulevaisuuden rakentamiseen. Monet osaamisen kehittämisen tavat ovat maksuttomia ja helposti toteutettavia. Parhaiten oppii, kun opettaa jonkin asian toiselle. Vietetään tulevaisuuspäivää jo tänään: minkä asian sinä haluaisit työkaveriltasi oppia? Käänny hänen puoleensa ja pyydä pientä opetustuokiota.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Aija Laurila-Rantaniemi

Viestinnän asiantuntija (opintovapaalla)