Siirry sisältöön

Luottamusta rakennetaan dialogilla

Hyvää työelämäämme varjostaa yksi haitta, joka levitessään nakertaa luottamusta. Puhumattomuus aiheuttaa sen, että työyhteisössä oletetaan liikaa, hämmennys lisääntyy ja asioista yritetään selvitä yksin. Sanomattakin on selvää, että tällainen kierre kuormittaa ja vähentää hyvinvointia. Miten haastavia asioita voisi nostaa pöydälle?

Järjestämässämme TwitterChatissa Minne menet työelämä, keskusteltiin yhtenä osana luottamuksesta. Useampikin keskustelija toi esiin, että työyhteisössä on hankalaa ottaa asioita puheeksi. Suomalaisille ei tunnu myöskään olevan luontevaa antaa positiivista palautetta työkaverilleen.

Luottamus on kaiken perusta työelämässä. Työelämä2020-hankkeessa kehitetty luottamustunti tarjoaa oivan tavan edistää kestävää työelämää käytännönläheisellä otteella. Verkkopohjainen työkalu ohjaa kysymyksillä jokaista keskustelijaa kertomaan omia näkemyksiään. Vastauksista kirjataan yhteenveto, josta syntyy lopuksi luottamuslupaukset. Päätimme tiimissämme hyödyntää luottamustuntia, olemmehan mukana hankkeessa. Luottamustunnissa keskitytään siihen, miten kaikkien mielipiteet saadaan esille ja miten mahdollisista erimielisyyksistä päästään yhteisymmärrykseen.

Mistä luottamus syntyy?

Voiko luottamustunti antaa uutta, kun tiimiläiset ovat tuttuja toisilleen ja arjessa työt pääsääntöisesti sujuvat? Meidän tiimimme koki merkityksellisenä sen, että keskityimme yhdessä keskustelemaan ja kaikki saivat antaa rauhassa panoksensa dialogiin. Tutuistakin ihmisistä löytyi yllättäen uusia puolia, kun saimme kuulla toistemme kokemuksia. Tiimimme jäsenten toimintatavat selkiytyivät, joiden ansiosta työn tekemisemme sujuvoitui.

Tiimimme mukaan luottamus näkyy siinä, että yhteisten pelisääntöjen määrä vähenee. Jokainen pystyy tekemään parhaalla mahdollisella tavalla töitä, kun tietää, että työyhteisö kannattelee ja tukee myös heikkoina hetkinä.

”Keskitymme tunnistamaan tilanteita, joissa on tärkeää kuulla jokaisen näkemys.”

Aiomme jatkossa keskittyä siihen, että tunnistamme tilanteita, joissa on tärkeää kuulla jokaisen näkemys. Kannustamme toisiamme kertomaan rohkeasti mielipiteitä ja kuuntelemme niitä rauhassa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä erilaiset mielipiteet synnyttävät uutta ja auttavat huomaamaan korjausta vaativia epäkohtia.

Mitä lupasimme?

Luottamustunnin antina saimme tiimillemme omat luottamustavoitteet. Näihin olemme sitoutuneet:

  • Meillä on kollektiivinen vastuu kannustaa toinen toisiamme.
  • Voimme luottaa siihen, että haluamme toisillemme hyvää kaikissa tilanteissa.
  • Emme oleta vaan selvitämme mistä toistemme näkemykset kumpuavat.
  • Luottamuksen ilmapiirissä voimme tuoda turvallisesti erilaisia asioita esiin niin harmitusta kuin positiivista palautettakin.

Kannustamme jokaista työyhteisöä kokeilemaan luottamustuntia. Luottamus tulee näkyväksi. Luottamustunnin ansiosta esimerkiksi puhumattomuuden kulttuurista on mahdollista päästä eroon, kun jokainen saa kokemuksen hyvästä dialogista ja esiin nousee asioita, joita jokaisella on mahdollisuus korjata.

Luottamus on yhteistä pääomaamme. Kun työyhteisössä on luottamusta, työ sujuu eikä kenenkään tarvitse olla varuillaan. Mikä on teidän tiiminne luottamuslupaus?

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Aija Laurila-Rantaniemi

Viestinnän asiantuntija (opintovapaalla)