Siirry sisältöön

Tulorekisteri kasvatti työeläkealan it-kuluja

Suomalaisten työeläkevakuuttajien tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat kulut olivat viime vuonna yhteensä 232,6 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna it-kulut nousivat 5,1 prosenttia (11,2 miljoonaa euroa). Tulorekisteri oli suurin syy kulujen nousuun.

Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä, joka tehtiin nyt seitsemättä kertaa. Koko työeläkealan yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kuluista sekä niiden kehittymisestä.

– Suurin syy kustannusten nousuun oli tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa. Tulorekisteriin on alalla valmistauduttu jo useamman vuoden ajan, mutta suurin ponnistus tehtiin viime vuonna. Sen aiheuttamat kustannukset olivat 24 miljoonaa euroa, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Tulorekisteriin on ilmoitettu vuoden 2019 alusta kaikki ansiotiedot. Työeläkevakuuttajat saavat ansiotiedot tulorekisteristä, ja niiden perusteella määritetään työeläkevakuutusmaksut ja jokaisen tuleva työeläke.

Vuonna 2018 alan it-kustannuksista valtaosa (59 %) aiheutui tietojärjestelmien ylläpidosta ja tuotannon hoidosta. Reilu neljännes (28 %) kuluista puolestaan kohdistui kehitysinvestointeihin. Lakimuutoksista aiheutuvat pakolliset muutostarpeet muodostivat 13 prosenttia kaikista it-kuluista.

Uusi raportointitapa helpottaa seurantaa

Tänä vuonna otettiin käyttöön it-kulujen uusi raportointitapa. Se alkaa takautuvasti vuodesta 2017.

– Muutoksen jälkeen kustannukset kohdistuvat tarkemmin juuri siihen vuoteen, milloin ne ovat syntyneet. Siten esimerkiksi isojen hankkeiden it-järjestelmiin liittyviä töitä ja investointeja on helpompi seurata. Tämä lisää ymmärrystä koko alaa koskevista muutoksista, toteaa Kulikoff.

Uuden raportointitavan takia vuosien 2017 ja 2018 luvut ovat vertailukelpoisia keskenään, mutta niitä ei voi verrata aikaisempiin vuosiin 2012-2016.

Työeläkealan it-kuluihin vaikuttaa järjestelmissä käsiteltävä suuri tietomäärä: järjestelmissä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista ja eläkkeistä. Vuoden 2018 lopussa vakuutettuja oli noin 2,7 miljoonaa ja työeläkkeensaajia noin 1,5 miljoonaa. Vuoden 2018 aikana tehtiin noin 149 000 eläkepäätöstä.

Selvitykseen on kerätty tiedot kaikilta Telan jäseniltä eli lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta. Selvityksen kattavuuden arvioidaan olevan noin 99 prosenttia alan it-kustannuksista.

Lisätietoja:

Selvityksen luvut pähkinänkuoressa:

 • Tietotekniikan kokonaiskustannukset koko työeläkealalla olivat 232,6 miljoonaa euroa vuonna 2018.
 • Kokonaiskuluista noin 215,4 miljoonaa euroa (34,3 % toimintakuluista) rahoitettiin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. Loput 17,2 miljoonaa oli sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla.
 • It-kuluista kohdistui vuonna 2018 ylläpitoon ja tuotantoon 58,9 prosenttia, kehitysinvestointeihin 28,0 prosenttia ja lakimuutoksista aiheutuneisiin muutostarpeisiin 13,0 prosenttia.
 • It-kulujen jakautuminen toiminnoittain vuonna 2018:
  • vakuutustoiminta 31,7 prosenttia (vakuutusten hoito ja vakuutettujen tietoihin työsuhteen aikana liittyvät it-prosessit)
  • korvaustoiminta 26,2 prosenttia (eläkkeensaajiin liittyvät it-prosessit, kuten eläkehakemusten käsittely, päätöksenteko, eläkkeiden maksaminen ja neuvonta)
  • sijoitustoiminta 7,4 prosenttia
  • infrastruktuuri 26,8 prosenttia (laitteet, tietoliikenne ja käyttöpalvelut)
  • hallinto ja muut 7,9 prosenttia.