Siirry sisältöön

Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta vuodelle 2020

Kuntoutusasiain työryhmämme päivittämä työeläkealan yhteinen suositus työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta on julkaistu verkkosivuillamme. Uusi suositus tuli voimaan 1.1.2020 alkaen, ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen aiheutuviin kustannuksiin.

Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista.

Suositukseen liittyvissä kysymyksissä sekä yksittäistapausten soveltamisasioissa kuntoutujan tulee olla yhteydessä omaan työeläkevakuuttajaansa.

Suositus on luettavissa Kuntoutussuositukset-sivullamme, josta se on myös ladattavissa pdf-tiedostona sekä suomeksi että ruotsiksi.