Siirry sisältöön

Koronaviruksesta johtuva eläkemaksujen lykkäysmahdollisuus ministeriön valmisteluun

Työeläkeyhtiöt ovat valmistelleet yhteisen hakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle työeläkemaksujen maksuaikojen pidentämisestä koronaviruspandemian takia. Hakemus sisältää linjaukset tilapäisestä muutoksesta, jonka perusteella työeläkevakuuttajat voivat myöntää asiakkailleen ylimääräistä maksuaikaa työntekijöiden (TyEL) ja yrittäjien (YEL) eläkemaksuille.

Suomen hallitus ilmoitti viime maanantaina eri toimenpiteistä, joilla yrityksiä ja yrittäjiä pyritään tukemaan pandemiatilanteessa. Eläkemaksujen maksuaikojen lykkäämismahdollisuus oli yksi näistä toimista. Järjestelyn voimaantulo edellyttää vielä sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä.

TyEL-asiakas eli työeläkevakuutuksen työntekijöilleen hankkinut työnantaja voisi pyydettäessä saada kolme kuukautta ylimääräistä maksuaikaa työeläkemaksuille. Kolmen kuukauden lykkäysmahdollisuus tulisi myös yrittäjän YEL-maksuihin.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan määräaikaisina 20.3.2020. TyEL:n osalta muutokset koskevia helmi–toukokuussa maksettavia palkkoja. YEL:n osalta muutokset koskevat 20.3.–30.6.2020 erääntyviä maksueriä. Työnantajat ja yrittäjät saavat tarkempia tietoja tilanteeseensa liittyen omalta työeläkeyhtiöltään.

Toimet työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden vahvistamiseksi

Työeläkeyhtiöt ovat hakeneet sosiaali- ja terveysministeriöltä myös muutosta eläkerahastointia koskeviin sääntöihin yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden tukemiseksi. Vahva vakavaraisuus eli kyky kohdata sijoitustoiminnan riskejä helpottaa sopeutumista koronaviruspandemiasta seuranneeseen markkinaheiluntaan.

Muutoshakemus koskee vanhuuseläkerahastojen täydentämisen laskentaan käytettävää täydennyskerrointa, joka määräytyy eläkevakuuttajien keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella. Yksityisalojen työeläkevakuuttajat vahvistavat eläkerahastoja täydennyskerrointa vastaavalla tuotolla vuosittain.

Hakemuksen perusteella rahastojen täydentäminen voitaisiin jättää määräaikaisesti tekemättä ja näin vahvistaa työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta. Hakemuksen mukaan täydentämisestä luovuttaisiin 1.4.2020 alkaen.

Vakavaraisuussääntely koskee yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä.

Lisätietoja:

Analyysitoimintojen johtaja Minna Lehmuskero, puh. 0400 864 991