Siirry sisältöön

Yksityisalojen työnantajien työeläkemaksuun tulossa määräaikainen alennus

Olemme toimittaneet sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen yksityisalojen työeläkemaksun (TyEL) perusteiden muuttamisesta. Taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työnantajan työeläkemaksun alentamisesta, jolla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Suomen hallitus antoi asiasta viime torstaina lakiesityksen eduskunnalle.

Lakiesityksen mukaisesti yksityisalojen työnantajan TyEL-maksua alennettaisiin 2,6 prosenttiyksiköllä määräajaksi. Maksualennuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2020, ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuussa olevaa niin kutsuttua EMU-puskuria, joka on aikanaan luotu keinoksi varautua talouden häiriöihin ja suhdannemuutoksiin. Alennuksesta aiheutuva vaje EMU-puskuriin tullaan kattamaan korottamalla työnantajan työeläkemaksua tilapäisesti vuosina 2022-2025 siten, että tänä vuonna annettavan alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.

Takaisinlainaukseen liittyvät vakuutusehdot muuttuivat 1.4.2020

Aiemmin viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti työeläkeyhtiöiden valtuuttamana hakemamme muutokset työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehtoihin. Muutokset koskivat TyEL-takaisinlainauksen ehtojen tarkennuksia.

Osa kerättävästä työeläkemaksusta rahastoidaan, ja tästä kertyneestä rahastosta on vakuutuksenottajalla (työantajalla) oikeus lainata työnantajan maksusta rahastoitu osa. Vakuutusehtojen mukaan työeläkeyhtiö on voinut rajoittaa takaisinlainausta vakavaraisuutensa vahvistamiseksi. Nyt vahvistetuilla muutoksilla ehtoihin lisättiin mahdollisuus rajoittaa takaisinlainausta myös maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi työeläkeyhtiöillä on nyt mahdollisuus ottaa lainan koron korkomarginaalin määräytymiseen vaikuttavana seikkana huomioon laina-ajan pituus, koska se vaikuttaa lainasta yhtiölle aiheutuvaan riskiin.

Vakuutusehtojen muutos tuli voimaan 1.4.2020. Se on voimassa toistaiseksi ja koskee uusia myönnettäviä lainoja.

Koronavirustilanne on jo lisännyt ja tulee edelleen lisäämään takaisinlainauksen kysyntää merkittävästi. Tällä ehtomuutoksella työeläkeyhtiöt pystyvät varmistamaan työeläkkeiden maksun turvaamisen myös poikkeusoloissa.