Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden vahvistamista valmistellaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakisesityksen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta. Esitystä ei kuitenkaan anneta eduskunnalle heti, vaan se tehdään vain siinä tapauksessa, jos työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus alenee oleellisesti rahoitusmarkkinoiden tilanteen heikkenemisen johdosta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työeläkevakuuttajien keskimääräisen vakavaraisuusasteen tulee alentua useita prosenttiyksikköjä nykyisestä. Työeläkeala pitää tilanteeseen varautumista hyvänä asiana.

– Koronavirusepidemian aiheuttama myllerrys maailman osakemarkkinoilla oli maaliskuussa hyvin voimakas, ja alan keskimääräinen vakavaraisuus heikkeni jonkin verran. Sittemmin tilanne vaikuttaa rauhoittuneen, mutta tulevaisuudennäkymät ovat silti hyvin epävarmat, toteaa matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

– Siksi onkin hyvä, että mahdollisesti hyvinkin nopeaan muuttuvaan tilanteeseen varaudutaan valmistelemalla määräaikaislaki nyt jo valmiiksi. Näin se saadaan tarvittaessa nopeasti voimaan, jos tilanne rahoitusmarkkinoilla muuttuu merkittävästi niin, että työeläkevakuuttajien keskimääräinen vakavaraisuus alenee nykytasosta oleellisesti, Mäkinen jatkaa.

– Työeläkevakuuttajien toiminnan kannalta on tärkeää pystyä arvioimaan sitä, milloin mahdollinen lainsäädäntö tulisi voimaan. Tämän takia on hyvä, että Finanssivalvonta julkaisee tietoja työeläkevakuuttajien keskimääräisestä vakavaraisuudesta normaalia tiheämmin, Mäkinen korostaa.

Lakiesitykseen sisältyy kolme erilaista toimenpidettä, joiden avulla työeläkevakuuttajien vakavaraisuuspääomaa voitaisiin vahvistaa. Tällä turvattaisiin sitä, että vakavaraisuuspääoman määrä ei laskisi vaadittavan vakavaraisuusrajan alapuolelle ja siten turvattaisiin työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja häiriötön toiminta.

– Ennen kaikkea näillä toimenpiteillä mahdollistettaisiin se, että työeläkevakuuttajien ei tarvitsisi merkittävissä määrin realisoida sijoitusomaisuuttaan epäedullisessa markkinatilanteessa. Tällä tavoin tuettaisiin eläkevarojen pitkän aikavälin hyvää tuottopotentiaalia sekä eläkejärjestelmän rahoituksellista vakautta ja kestävyyttä, Mäkinen painottaa.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja -kassoja. Olemme päivittäneet Kysymyksiä ja vastauksia työeläkevakuuttajien vakavaraisuudesta -tietopakettimme, jossa kerromme tarkemmin näistä koronavirustilanteen vuoksi jo tehdyistä ja nyt suunnitelluista toimenpiteistä vakavaraisuuden vahvistamiseksi.