Siirry sisältöön

Eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikainen vahvistaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta koskevasta laista.

Kiitämme nopealla aikataululla valmistellusta, hyvin laaditusta ja rakenteeltaan selkeästä esityksestä, joka voimaantullessaan on vaikutuksiltaan merkittävä. Kiitämme myös siitä, että työeläkevakuuttajat ovat päässeet kommentoimaan jo valmisteluvaiheessa esillä olleita ehdotuksia. Pidämmekin esitystä pääosin kannatettavana, mutta kiinnitämme huomiota kuitenkin seuraaviin asioihin.

Tasausvastuusta vakavaraisuuspääomaan luettavan erä pykälän ja säännöskohtaisten perusteluiden osalta toteamme, että hallituksen esityksessä ei oteta kantaa siihen, missä vaiheessa vuotta seuraavan vuoden rinnastettavan osan prosentti säädetään asetuksella. Sekä sijoitustoiminnan että riskienhallinnan kannalta ennakoitavuus on ensiarvoisen tärkeää. Rinnastettavan erän poistumisen aikataulu ja nopeus tulee olla arvioitavissa täsmällisesti ja luotettavasti.

Lisäksi koemme ongelmalliseksi epätietoisuuden siitä, millä kriteereillä ja milloin hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle. Työeläkevakuuttajilla on lainsäädännön voimaantuloon erilaisia näkemyksiä. Toisaalta voidaan katsoa, että selkein ja eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta turvaavin vaihtoehto olisi saattaa muutokset voimaan heti. Toisaalta katsotaan, että vakavaraisuuskehikko on toiminut toistaiseksi hyvin ja poikkeuksellinen lainsäädäntö tulisi saattaa voimaan vasta, jos alan vakavaraisuustilanne heikkenee olennaisesti nykyisestä.

Koska lainsäädännön voimaantulo on riippuvainen alan keskimääräisestä vakavaraisuudesta, työeläkevakuuttajien tulisi pystyä seuraamaan sitä nykyistä tiheämmällä syklillä. Tätä varten olisi tärkeää tietää millä kriteereillä hallituksen esitys annetaan eduskunnalle ja millä aikataululla Finanssivalvonta julkistaa vakavaraisuustietoja.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: