Siirry sisältöön

Organisaatiomuutoksia Telassa

Organisaatiossamme tapahtuu tehtävä- ja nimikemuutoksia kesän aikana, kun pitkäaikainen toimitusjohtajamme sihteeri ja henkilöstöpäällikkömme Raija Merinen jää loppukesästä ensin lomalle ja sitten 1.9.2020 lukien eläkkeelle. Merisen tehtävät Telassa jaetaan muille asiantuntijoille ja johtajille.

Nykyinen viestintäjohtajamme Minna Sirkka vastaa 1.6.2020 lukien myös henkilöstöasioistamme, ja hänen nimikkeensä on siten 1.6. alkaen viestintä- ja HR-johtaja.

Johtavalle lakiasiaintuntijallemme Outi Aallolle siirtyy hallituksemme sihteerin tehtävät.

Kehityspäällikkömme Mikael Kulikoffin vastuulle siirtyvät toimitilaan ja taloushallintoon liittyvät asiat.

Assistenttimme Pirjo Sved toimii 1.7.2020 lukien myös toimitusjohtajan sihteerinä ja hänen nimikkeensä on heinäkuun alusta lukien toimitusjohtajan ja johdon assistentti.

Aallon ja Kulikoffin tehtävänkuvamuutokset tulevat voimaan vaiheittain kesäkuun aikana.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@tela.fi
0400 414 303

Viestintä- ja HR-johtaja
etunimi.sukunimi@tela.fi
040 554 6659