Siirry sisältöön

Tuore selvitys työeläkekilpailusta TyEL-järjestelmän taloudessa

Työeläkekilpailusta sekä sen hyödyistä ja haitoista on valmistunut uusi selvitys, jonka olemme teettäneet työmarkkinakeskusjärjestöjen pyynnöstä. Selvityksessä on tarkasteltu myös työeläkekilpailun reunaehtoja niin kansallisen kuin EU-lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena on selkiyttää ja lisätä ymmärrystä työeläkekilpailulla eri aikoina tavoitelluista asioista.

Selvityksen meille ovat laatineet riippumattomat selvityshenkilöt filosofian maisteri Jari Sokka ja ekonomisti Reijo Vanne. Selvityksen keskiössä ovat työeläkeyhtiöt ja niiden keskinäinen kilpailu, erityisesti työeläkeyhtiöiden talouden näkökulmasta.

Selvityshenkilöt esittävät loppuraportissaan omia havaintojaan siitä, miten työeläkekilpailua voisi kehittää. Selvityksestä mahdollisesti seuraavien johtopäätösten ja ehdotusten teko jää selvityksen toimeksiantajille eli työmarkkinakeskusjärjestöille.

Tiivistelmä selvityksen keskeisistä havainnoista on luettavissa sivuiltamme.

Selvityksen loppuraportti kokonaisuudessaan:

Lisätietoja: