Siirry sisältöön

Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2021 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on eilen vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2021. Kyseessä ovat palkkakertoimeen ja työeläkeindeksiin liittyvät tarkistukset.

Palkkakerroin

Palkkakertoimeksi vuodelle 2021 vahvistettiin 1,465. Kuluvaan vuoteen verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa siten, että sen avulla työuran aikaiset vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Palkkakertoimen kehitys vaikuttaa myös työeläkelaeissa säädettyihin erilaisiin rahamääriin, joiden mukaan määritellään esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuuden kuulumista tai oikeutta tiettyihin etuuksiin. Palkkakertoimella korotetaan myös muun muassa alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja tutkintoon johtavan opiskelun ajalta karttuvan eläkkeen laskennallinen tulo.

Työeläkeindeksi

Vuoden 2021 työeläkeindeksi on 2631. Se tarkoittaa noin 0,5 prosentin nousua kuluvaan vuoteen verrattuna.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet sekä eräät muut työeläkeindeksiin sidotut etuudet, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset maksussa olevat eläkkeet. Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.