Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus vahvistui marraskuussa

Työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli marraskuun lopussa 128 prosenttia. Vakavaraisuus vahvistui marraskuun aikana selvästi, sillä lokakuun lopussa vastaava lukema oli 125 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Finanssivalvonnan tänään julkaisemasta valvottavatiedotteesta.

Toimijoiden keskimääräinen vakavaraisuusasema oli marraskuun lopussa 1,7. Luku on pysynyt samalla tasolla syyskuun lopusta lähtien. Vakavaraisuusasema kuvaa keskimääräistä vakavaraisuuspääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan. Käytännössä luku 1,7 tarkoittaa sitä, että keskimääräinen vakavaraisuus on reilu puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä sekä Merimieseläkekassaa.

Tiivistetty seuranta päättynyt

Finanssivalvonta on seurannut yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta keväästä lähtien tavanomaista tiiviimmin koronan takia. Finanssivalvonta teki aikanaan maaliskuussa sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituksen poikkeuksellisista olosuhteista finanssimarkkinoilla. Marraskuun lopussa Finanssivalvonta totesi, että finanssimarkkinoilla ei enää vallitse keväiseen ilmoitukseen johtaneita poikkeuksellisia oloja. Tämän myötä Finanssivalvonta myös päätti kuukausittaisen vakavaraisuuden seurannan nyt kerrottuun marraskuun lopun tilanteeseen.

Mikäli finanssimarkkinoiden tilanne merkittävästi huononee, Finanssivalvonta ottaa tiivistetyn tietojen keräämisen uudelleen käyttöön.