Siirry sisältöön

Eläkekassa Viabekin eläkevastuut siirtyvät työeläkeyhtiöille

Konkurssissa olleen Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabekin tilanne on saatu ratkaistua, ja Viabekin eläkevastuut on sovittu siirrettävän yksityisalojen työeläkeyhtiöille. Sopimuksen mukaisesti Viabekin maksussa olevat eläkkeet, työntekijöiden ja yrittäjien ansaitsemat eläke-etuudet sekä pääosa Viabekin varoista siirtyvät neljälle vastaanottavalle työeläkeyhtiölle.

– Sopimuksella ei ole vaikutusta Viabekin tällä hetkellä maksamien eläkkeiden tasoon, työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta ansaitun tai ansaittavan työeläkkeen euromäärään, karttumaan, eläkeikään tai eläkeoikeuteen. Eläkkeensaajien ja vakuutettujen edut eivät siis vaarannu siirron yhteydessä, painottaa matemaatikkomme Hanna Mäkinen.

Sopimuksen mukaisesti Viabekin vastuut ja varat siirretään pääosin neljälle vastaanottavalle työeläkeyhtiölle. Samalla kaikki yksityisalojen työeläkevakuuttajat täydentävät yhteisesti Viabekin puuttuvia varoja vastuiden määrään asti. Tämä perustuu yksityisalojen työeläkevakuuttajien konkurssiyhteisvastuuseen, josta on säädetty työntekijän eläkelaissa (TyEL 181§).

– Viabekin tilanteen ratkaisu on osoitus työeläkevakuuttajien konkurssiyhteisvastuun mukaisesta yhteisvastuun kantamisesta. Eläkejärjestelmän näkökulmasta on hyvä, että asiaan löydettiin viimein ratkaisu, Mäkinen sanoo.

Koska Viabekilla on avoinna olevia riitaisuuksia oikeusasteissa, jäävät nämä riidanalaiset saatavat ja niiden hoitamiseen varatut varat vielä toistaiseksi konkurssipesään. Loppuselvittely niiden osalta siirtyy myöhemmäksi.

Viabek on ollut selvitystilassa vuoden 2011 lopusta alkaen. Tammikuussa 2018 Viabek asetettiin konkurssiin, jonka jälkeen konkurssin hoito on tapahtunut julkisselvityksenä. Tilanteelle on haettu koko julkisselvityksen ajan aktiivisesti ratkaisua, joka nyt sovitulla kannansiirrolla on saatu aikaan.

– Tulevaisuutta ajatellen työeläkealan toiveena on, että työeläkevakuuttajien selvitystilaa ja konkurssia koskeva lainsäädäntö tulisi käydä kokonaisuudessaan läpi. Vaikka tilanteet onneksi ovat harvinaisia, tulisi niiden käsittelyyn olla mahdollisimman selkeä sääntely, Mäkinen toteaa.