Siirry sisältöön

Eläkevarojen on riitettävä kaikille ikäluokille

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen kirjoittaa (KL 19.4.) työeläkkeiden korottamisen puolesta ja ehdottaa nykyisen työeläkeindeksin korvaamista indeksillä, josta luovuttiin 25 vuotta sitten. Muutokseen Kiljunen käyttäisi työeläkevarojen sijoitustuottoja. Eläkevaroissa ja sijoitustuotoissa ei kuitenkaan ole ylimääräistä jakovaraa työeläkkeiden korottamiseksi, sillä varojen on riitettävä kaikille ikäluokille.

Eläkevastuita eli tulevaisuudessa maksettavia työeläkkeitä on kertynyt noin 700 miljardia. Niitä varten rahastoituja eläkevaroja oli viime vuoden lopussa 221 miljardia. Tuo 700 miljardia pitää sisällään niin jo maksussa olevat eläkkeet kuin työelämässä olevien karttuneet eläkeoikeudet. Kiljusen mielestä luvut johtavat harhaan.

On totta, että suuri osa eläkkeistä maksetaan vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla. Eläkemenot ovat kuitenkin pysyvästi suuremmat kuin maksutulot ja niinpä kasvava osuus eläkemenoista maksetaan eläkevaroista ja niiden tuotoista. Pitemmällä aikajänteellä eläkerahastoilla sekä niiden tuotoilla kustannetaan joka neljäs eläke-euro. Paluuta viime vuosituhannelle ei ole näköpiirissä.

Työeläkkeiden rahoituksessa on pitkällä aikavälillä haasteita ja eläkemaksussa nousupainetta. Varojen merkitys vain kasvaa, sillä työssäkäyvien määrä suhteessa eläkkeellä oleviin heikentyy. Tilanteessa, jossa syntyvyys on laskenut ja vieläpä erityisen voimakkaasti 2010-luvulla, rahastoista ei voida ottaa suunniteltua enempää. Eläkerahastoissa on kaikkien ikäluokkien rahaa, ja sekä rahastoja että niiden tuottoja käytetään jo nyt ja tulevaisuudessa tarkkojen laskelmien pohjalta, jotta ne riittävät eri ikäluokkien eläkkeisiin.

Kommentit

Vastaa


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kirjoittaja

Kimmo Koivurinne

Analyytikko

#eläkevarat

Alun perin julkaistu:

Kauppalehti(siirryt toiseen palveluun)