Siirry sisältöön

Tuore vlogi mittaa kokonaiseläkevastuita

Tulevaisuudessa maksettavista jo karttuneista työeläkkeistä kertyy laskentatavasta riippuen 700–800 miljardin eläkevastuut. Niitä mitattaessa on olennaista ottaa tarkasteluun myös eläkejärjestelmän tulevat tulot eli eläkerahastot ja niiden tuotot sekä eläkemaksut, muistuttavat asiantuntijamme Janne Pelkonen ja Kimmo Koivurinne tuoreessa Eläke is out there -vlogissaan.

Yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkonen ja analyytikkomme Kimmo Koivurinne nousevat Eläke is out there -videoblogin uudessa jaksossa Helsingin Tuomiokirkon portaille mittailemaan suomalaisen työeläkejärjestelmän kokonaisvastuita. Vlogi on katsottavissa alla ja Telan YouTube-kanavalla.

”Tänäkin vuonna työeläkkeitä maksetaan noin 30 miljardia euroa. Jos otetaan huomioon myös kaikki työikäisten jo kerryttämät, vasta tulevaisuudessa maksettavat eläkkeet, eli eläkeoikeudet, päästään varsin isoihin lukuihin”, avaa Pelkonen. Kysymys on niin sanotuista kokonaiseläkevastuista, joita on noin 700–800 miljardia.

Huomio kokonaiskuvaan

”Kun puhutaan tulevista menoista, on syytä puhua myös tulevista tuloista. Näitä tuloja ovat eläkerahastot, joita on reilut 200 miljardia, sekä vuosittain kerättävät miljardien eurojen eläkemaksut”, sanoo Koivurinne.

”Työeläkkeiden rahoitus on usean eri tekijän summa. Olennaista on, että menot ja tulot olisivat tasapainossa pitkällä aikavälillä”, summaa Pelkonen.

Laskelmien taustalla useita tekijöitä ja epävarmuuksia

”Keskustelu eläkevastuista on osoitus siitä, kuinka hankalaa, eikä ehkä toivottavaakaan, on monitahoisen ilmiön tiivistäminen yksittäiseen tunnuslukuun”, pohtii johtava ekonomistimme Risto Vaittinen vlogin teemaa taustoittavassa blogauksessaan.

Vastuiden laskennassa tehdään paljon oletuksia erilaisista tulevaisuuteen liittyvistä kehityskuluista, kuten palkoista, elinajanodotteista ja eläkkeelle siirtymisestä. Yksi olennainen tekijä on valittu diskonttokorko, jonka avulla lasketaan tulevien vastuiden nykyarvo. Mitä matalampi on valittu korko, sitä suuremmat ovat vastuut. Pelkonen ja Koivurinne havainnollistavat vlogissa 2 ja 3 prosentin diskonttokoron vaikutusta kirkon portailla.