Siirry sisältöön

Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet, työterveyshuollon sisältö sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutus

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien lausuntopyyntöä valtioneuvoston asetuksesta hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Kannatamme ehdotettuja lisäyksiä, jotka täsmentävät työterveyshuollon velvoitteita seurata ja arvioida työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvien hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta sekä antaa neuvontaa ja ohjausta työhön paluun järjestämiseen.

Kannatamme lisäystä, jossa asetuksella säädetään jatkossa työterveyshuollon ammattihenkilönä toimivien työfysioterapeuttien pätevyysvaatimuksista.

Työterveyshuollon täsmennetyt velvoitteet

Ehdotetut uudet velvoitteet työterveyshuollolle selkeyttävät työterveyshuollon vastuita. Erityisesti ehdotetut muutokset mahdollistavat toimivampaa yhteistyötä ammatillisen kuntoutuksen järjestäjän sekä työterveyshuollon ja työpaikan välillä. Muutokset tukevat kuntoutujan selkeämpää ja vahvempaa ohjautumista eri palveluiden välillä.

Työterveyshuollon selkeämpi rooli kuntoutuksen sekä työpaikkojen välissä antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa vaikuttavammaksi. Tehokkaalla työllä voidaan saada aikaan positiivisia muutoksia työhyvinvoinnissa, työurissa sekä samalla vähentää työkyvyttömyyden kustannuksia ja työkyvyttömyyseläköitymisten alkavuutta.

Työfysioterapeuttien pätevyysvaatimukset

Työfysioterapeuttien ammattihenkilöluokan muutoksesta johtuen (1.1.2022 alkaen) on säädettävä vaadittavista pätevyysvaatimuksista. Työterveyshuollon asianmukainen koulutus takaa ammattilaisten osaamisen työterveyshuollon erityiskysymyksissä. Uudistus parantaa mahdollisuuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn työpaikoilla. Erilaisten kuntoutusprosessien näkökulmasta uudistus voisi lisäksi vahvistaa fysioterapeutin roolia kuntoutustarpeiden arvioinnissa.

Uudistus tehostaa työterveyshuollon ajankäyttöä, kun työfysioterapeutti voi tehdä työtään itsenäisesti työterveyshuollon toimintasuunnitelman antamissa puitteissa. Haluamme kiinnittää huomiota myös siihen, että moniammatillisen toimintakokonaisuuden huolellinen suunnittelu työterveyshuollossa ja siihen liittyvä tiedonkulku eri ammattiryhmien välillä ovat edelleen tärkeässä asemassa muutoksen jälkeenkin.