Siirry sisältöön

Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle koskien Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2023.

Tulorekisterin toiminta- ja taloussuunnitelmaa on kehitetty aikaisemmin annettujen huomioiden mukaan ja se toimii yhteistyön kehikkona myös sidosryhmille. Työeläkeala esittää toiveena, että käytännön toimenpiteiden tarkentuessa vuodelle 2023, ylläpidettäisiin vastaavan tyyppistä sidosryhmäyhteistyön vuosikelloa, kuin vuodelle 2022 on toteutettu ilmiöselvitysten toimenpiteiden osalta. Tämä parantaisi ennakoitavuutta sekä yhteistyöhön tarvittavien resurssien suunnittelua myös sidosryhmien näkökulmasta.

Toimintasuunnitelmassa on kuvattu esiselvitys keskitetystä laadunvalvonnasta sekä valvontatietojen lisäämisestä tulorekisterin tietosisältöön kappaleessa Tulorekisteriyksikön sidosryhmäyhteistyö. Työeläkealan näkemyksen mukaan tällaiset Tulorekisteriyksikön perustoiminnasta poikkeavat ja mahdollisesti tietosisällön laajentamiseen tähtäävät selvitykset olisi hyvä kuvata joko erillisessä kappaleessaan tai osana tulorekisterin kehittämiskappaletta.

Vuodelle 2023 jatkuvien kehittämiskohteiden osalta työeläkeala toteaa, että työeläkeala ei ole ottamassa käyttöön uutta henkilön yksilöintitunnusta. Tiedon jakelun ja nykyisen automaatioasteen turvaamiseksi tulorekisterin tulee hakea palkka- ja etuustietoilmoitukselle uutta yksilöintitunnusta vastaava henkilötunnus, mikäli tulorekisteri sallii ilmoittamisen uudella yksilöintitunnuksella.

Tulorekisteriin vaikuttavista mahdollisista muutoksista toteamme, että tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2024 olisi tarkoitus tulla voimaan Eläketurvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muutos, joka mahdollistaa tietojen saannin tulorekisteristä Eläketurvakeskuksen tilasto-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeita varten. Hallituksen esitystä tästä ei ole vielä annettu. Muutos saattaa synnyttää tarpeen vuonna 2023 arvioida ja päivittää nykyistä tiedon jakelua.

Tulorekisteriyksikkö on pyytänyt lausunnossa kertomaan kunkin toimialan näkemyksen ehdotetuista tulostavoitteista. Olemme jo aikaisemmin todenneet, että Tulotietojärjestelmän saatavuus koko järjestelmän osalta on ollut erittäin hyvä. Jos mitattavan katkon määritelmää ei muuteta, näyttäisi mittari jäävän tulostavoitteena tarpeettomaksi. Tulotietojärjestelmän toimintavarmuus on kuitenkin kriittinen mittari myös sidosryhmille, joten ehdotamme, että raportoitavan katkon määritelmää muutetaan.

Tulostavoitteiden ja toiminnan seurannan osalta toteamme myös, ettei mikään mittareista varsinaisesti todenna tiedon laatua, vaikka se on toimintakertomuksessa nimetty yhdeksi operatiivisen toiminnan tavoitteeksi. Toivoisimme, että tiedon laatua ja oikeellisuutta todentavan mittarin kehittäminen otettaisiin tarkasteluun vuonna 2022 käynnistyvässä esiselvityksessä keskitetystä laadunvalvonnasta sekä valvontatiedoista.