Siirry sisältöön

Digitaalista henkilöllisyyttä koskeva lainsäädäntö

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksen taustalla on valtiovarainministeriön syksyllä 2020 asettama hanke, jossa kehitettiin digitaalista henkilöllisyyttä ja sen hyödyntämistapoja. Hankkeen piirissä suunniteltiin digitaalisen henkilöllisyyden palveluita sekä digitaalista henkilöllisyystodistusta. Tämän työn pohjalta ministeriö on valmistellut hallituksen esitysluonnoksen sellaista lainsäädännöstä, jota digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa suunniteltujen ratkaisujen tuottaminen ja käyttöönotto edellyttävät.

Totesimme lausunnossamme yhtyvämme Eläketurvakeskuksen asiasta antamaan lausuntoon.

Eläketurvakeskuksen lausunto on luettavissa Lausuntopalvelu.fi -sivustolla valitsemalla lausunnonantajaksi Eläketurvakeskuksen.