Siirry sisältöön

Saavutettavuusvaatimukset eräille digitaalisille palveluille

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien valtioneuvoston asetusta saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille. Asetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista ja sen toimeenpanoon Suomessa. Niin sanotun esteettömyysdirektiivin edellyttämä sääntely toteutetaan kolmella asetuksella, joista otimme kantaa tähän yhteen.

Valtioneuvoston asetusta saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille voisi täsmentää 2 §:n, 3 §:n ja 5 §:n siltä osin kuin siinä säädetään palveluntarjoajasta. Esimerkiksi asetuksen 5 §:n mukaan palveluntarjoajan on muun muassa annettava tietoa verkkokaupassaan olevien palvelujen ja tuotteiden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Tätä tulisi täsmentää siten, että viitataan digipalvelulain 2 §:n 11 kohdan mukaiseen määritelmään verkkokaupasta, ettei jää epäselväksi, kuinka laajasti asianomainen kohta soveltuu. Muutos ei vaikuta kuitenkaan suoranaisesti työeläkeyhtiön toimintaan.

Välillisiä vaikutuksia voi tulla siitä esimerkiksi siitä, jos pankit joutuvat huomioimaan säännöksiä kuluttajille suunnatuissa pankkipalveluissa, ja jos työeläkeyhtiön asiakkaat käyttävät tunnistautumispalveluja osana omia digitaalisia palvelujaan.