Siirry sisältöön

Työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta.

Työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla on sallittu työeläkeyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyisen lain voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa. Nyt annetulla esityksellä lain voimassaoloaikaa on tarkoitus jatkaa viidellä vuodella siten, että laki olisi voimassa vuoden 2027 loppuun. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotuotantoa.

Vakuutusyhtiölain osalta ehdotetaan muutettavaksi yhtiökokouksia koskevia säännöksiä. Muutokset vastaavat osakeyhtiölakiin ehdotettuja muutoksia liittyen etäyhteydellä pidettävien yhtiökokousten sallimiseen ja mahdollistamiseen.

Lisäeläkesäätiöitä ja lisäeläkekassoja koskevaan lakiin on tarpeellista tehdä tekninen korjaus.

Ilmoitimme ministeriölle kannattavamme hallituksen esitystä.