Siirry sisältöön

Työeläkevarat laskivat 9 miljardia vuoden toisella neljänneksellä

Suomalaisten työeläkkeiden rahoituksessa käytettävät eläkevarat jatkoivat laskuaan vuoden toisen neljänneksen aikana. Varat laskivat 9 miljardia ja niitä oli kesäkuun päättyessä 239 miljardia euroa. Laskua aiheutti pörssilistattujen osakkeiden ja korkosijoitusten heikko kehitys.

Vuoden toisella vuosineljänneksellä entisestään kohonnut inflaatio ja talouden heikot näkymät nakersivat sijoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta, mikä näkyi osakeindeksien laskuna.

– Alkuvuosi oli sijoitusmarkkinoilla epävakaa. Inflaation kiihtyminen, yleinen korkotason nousu sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttivat myös työeläkesijoituksiin. Vaikutusta oli edelleen myös koronapandemian aiheuttamilla tuotantoketjujen ongelmilla. Erityisesti Kiinassa koronarajoitukset ovat jatkuneet tiukkoina vielä tämän vuoden aikana, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Koivurinne analysoi rahoitusmarkkinoiden tapahtumia blogikirjoituksessa.

– Eläkevaroista merkittävä osa, 53 prosenttia, on osake- ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Näistä varsinkin listattujen osakkeiden lyhyen aikavälin arvonvaihtelu voi olla suurta. Osakkeiden tuotto-odotus on kuitenkin muita omaisuuslajeja korkeampi pitemmällä aikajänteellä, jolla työeläkevarojen sijoitustuottoja on mielekästä tarkastella, toteaa Koivurinne.

Sijoitusten hajauttaminen loivensi tappioita

Työeläkesijoittajat hyötyivät toisen vuosineljänneksen aikana sijoitusten hajautuksesta.

– Hajautus vaimensi synkän alkuvuoden vaikutusta työeläkevaroihin. Kun sekä osakkeet että korkopaperit näyttivät vahvasti punaisia lukuja, kiinteistösijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitukset olivat vielä nimellisesti plussalla, Koivurinne kertoo.

Osakesijoitusten tuotot olivat keskimäärin reaalisesti -13,2 prosenttia, korkosijoitusten -11, kiinteistösijoitusten -2,4 ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot keskimäärin reaalisesti -2,3 prosenttia. Kokonaisuudessaan eläkevarojen sijoitustuotto oli ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta reaalisesti -10,7 prosenttia. Sijoitusten maantieteellisessä jakautumisessa oli vain pientä muutosta. Tiedot löytyvät kootusti Telan tuoreista eläkevaratilastoista.

Puskurit huonojen aikojen varalle hyvällä tasolla

Eläkevarat laskivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 16 miljardia. Varojen supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on Koivurinteen mukaan kestävällä pohjalla.

– Varojen laskua tänä vuonna edeltää hyvä sijoitusvuosi 2021, jolloin varat kasvoivat noin 33 miljardilla eurolla. Työeläkejärjestelmään on kerätty puskuria huonojen aikojen varalle, mistä kertoo vahvalla tasolla oleva yksityisalojen työeläkevakuuttajien riskinkantokykyä kuvaava vakavaraisuus.

Loppuvuoden näkymiä leimaa Koivurinteen mukaan epävarmuus.

Telan seuraava sijoitusanalyysi vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen tilanteesta julkaistaan marras-joulukuun vaihteessa.

**

Eläkevarojen määrää koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. Telan tilastoimat työeläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja sekä aineellisia hyödykkeitä. Telan tilastoimat eläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja. Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivulta Eläkevarojen määrä. Tilastoja voi tutkia myös tilastotietokannasta.

Sijoitusomaisuuden jakautuminen eri sijoituslajeihin kesäkuun 2022 lopussa.
Alueelliset sijoitusosuudet kesäkuun 2022 lopussa.


Interaktiivinen infografiikka kertoo sijoituslajien osuuksien kehityksestä pitemmällä aikavälillä.

Lisätietoja: