Siirry sisältöön

Työeläkevarat laskivat 2 miljardia vuoden kolmannella neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevarat laskivat hieman vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Vuoden 2022 aikana alkanut eläkevarojen lasku hidastui. Varat laskivat 2 miljardia ja niitä oli syyskuun päättyessä 237 miljardia euroa. Laskua aiheutti pörssilistattujen osakkeiden ja korkosijoitusten heikko kehitys.

Vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta varat pysyivät lähes samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa.

– Työeläkesijoitusten tappiot olivat edelleen maltillisia, kun huomioidaan maailmantilanne. Vuosi on jatkunut sijoitusmarkkinoilla epävakaana. Korkopolitiikan kiristyminen, Euroopan energiakriisi, Ukrainassa jatkuva sota ja heikot talousnäkymät näkyivät sijoitusmarkkinoilla yleisenä riskin vähentämisenä, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Koivurinne analysoi rahoitusmarkkinoiden tapahtumia blogikirjoituksessa.

Hajauttaminen tappioiden lieventäjänä

Sijoitusten omaisuuslajikohtainen ja maantieteellinen hajauttaminen loivensi työeläkesijoittajien tappioita myös kolmannen vuosineljänneksen aikana.

– Hajautus lievensi heikkona jatkuneen sijoitusvuoden vaikutusta työeläkevaroihin. Likvidit omaisuuslajit eli noteeratut osakkeet ja joukkovelkakirjat ovat olleet selvästi tappiollisia. Pörssin ulkopuoliset sijoitukset kuten kiinteistö- ja pääomasijoitukset sekä listaamattomat osakesijoitukset tarjosivat edelleen hiukan positiivista nimellistuottoa. Näiden sijoitusten tappiot ovat tulevina kuukausina mahdollisia, pohtii Koivurinne.

Osakesijoitusten tuotot olivat keskimäärin reaalisesti -15,7 prosenttia, korkosijoitusten -13,1 prosenttia, kiinteistösijoitusten -1,8 prosenttia ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot keskimäärin reaalisesti -2,4 prosenttia. Kokonaisuudessaan eläkevarojen sijoitustuotto oli syyskuun loppuun mennessä kuluneelta vuodelta reaalisesti -12,5 prosenttia. Sijoitusten maantieteellisessä jakautumisessa oli vain pientä muutosta. Tiedot löytyvät kootusti Telan tuoreista eläkevaratilastoista.

Loppuvuoden näkymät ovat Koivurinteen mukaan synkänoloiset.

Sijoituksilla ei vaikutusta kuukausieläkkeeseen

Eläkevarat laskivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhteensä 18 miljardia. Varojen rooli suomalaisten työeläkkeiden rahoittamisessa kasvaa väestön ikääntymisen takia, mutta varat tai niiden tuotot eivät vaikuta kenenkään kuukausieläkkeeseen. Työeläkevakuuttajat Tela selvitti syksyllä suomalaisten tietämystä eläkejärjestelmästä Kantar Publicin kyselytutkimuksen avulla.

– Suomalaisten tietämys siitä, onko työeläkevarojen sijoitustuotoilla vaikutusta kuukausittain maksettavan työeläkkeen suuruuteen, oli kyselytutkimuksemme mukaan hieman heikko. Hieman yli puolet tiesi, että sijoitustuotoilla ei ole vaikutusta työeläkkeen määrään. Peräti 31 prosenttia ei osannut arvioida asiaa, ja 14 prosenttia luuli, että tuotot vaikuttavat eläkkeen määrään, kertoo Koivurinne.

Tietämys monista muista työeläkejärjestelmän piirteistä, kuten työeläkevakuutuksen pakollisuudesta, eläkkeen kertymisen tavasta sekä maksuihin ja eläkevaroihin perustuvasta rahoituksesta, oli huomattavasti paremmalla tolalla kyselytutkimuksen perusteella.

Sijoitusomaisuuden jakautuminen eri sijoituslajeihin syyskuun 2022 lopussa.

Interaktiivinen infografiikka kertoo sijoituslajien osuuksien kehityksestä pitemmällä aikavälillä.

***

Eläkevarojen määrää koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. Telan tilastoimat työeläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja sekä aineellisia hyödykkeitä. Telan tilastoimat eläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja. Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivulta Eläkevarojen määrä. Tilastoja voi tutkia myös tilastotietokannasta.