Siirry sisältöön

Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruutaulukot

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien määräys- ja ohjeluonnosta, sen liitettä ja tiedonkeruutaulukkoa. Muutettavaksi esitetyt määräykset ja ohjeet koskevat kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Muutoksen taustalla on työntekijän eläkelain muutos, jonka myötä työeläkemaksun hoitokustannusosa määräytyy vuoden 2023 alusta lähtien yhtiökohtaisesti. Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin esitettyjen muutosten tavoitteena on mukauttaa hoitokustannustuloksen esittäminen paremmin työeläkemaksun hoitokustannusosan yhtiökohtaisuuteen soveltuvaksi.

Lausuntonamme totesimme seuraavaa:

Pääsääntöisesti esitetyt muutokset ovat ymmärrettäviä ja perusteltuja. On kuitenkin mahdollista, että vaatimus eriytetyistä TyEL- ja YEL-hoitokuluista viimeisten viiden vuoden ajalta on tietojen puutteen vuoksi haasteellista toteuttaa. Lisäksi jäsenillämme on joihinkin kohtiin huomautuksia ja näkemyksiä, jotka eivät kaikilta osin ole yhteneviä. Näiden näkemysten osalta viittaamme kyseisten jäsenten tähän lausuntopyyntöön lausuntopalvelussa antamiin lausuntoihin.