Siirry sisältöön

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus heikentyi edelleen loppuvuoden aikana

Vaikea maailmantilanne näkyi niin sijoitusmarkkinoilla kuin työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa vuoden 2022 aikana. Sijoitustoiminnan tappiollisuus heijastuu myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuuteen, joka jatkoi heikkenemistään myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Finanssivalvonnan eilen julkaisemien tietojen mukaan toimijoiden keskimääräinen vakavaraisuusaste eli eläkevarojen suhde vastuuvelkaan oli vuoden 2022 lopussa 126,9 prosenttia. Verrattuna edelliseen tarkasteluhetkeen eli syyskuun 2022 lopun tilanteeseen, on vakavaraisuus heikentynyt 1,3 prosenttiyksiköllä (vakavaraisuusaste syyskuun lopussa 128,2 %).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste vuoden lopussa oli 126,6 prosenttia, eläkesäätiöiden ja -kassojen puolestaan 141,2 prosenttia.

– Vaikka keskimääräinen vakavaraisuusaste on ollut laskusuunnassa koko viime vuoden, ei tilanne ole huolestuttava. Vakavaraisuus on pysynyt vahvalla tasolla, toteaa analyysitoimintojen johtajamme Jari Sokka.

-Lisäksi toinen vakavaraisuutta kuvaava tunnusluku, vakavaraisuusasema, pysyi samalla tasolla verrattuna edelliseen tarkasteluhetkeen syyskuun lopussa ollen 1,7. Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on siis edelleen yli puolitoistakertainen lain vaatimukseen nähden, Sokka jatkaa.

Vakavaraisuusasema kuvaa työeläkevakuuttajien keskimääräistä pääoman suhdetta sijoitusten riskillisyyden perusteella määräytyvään vakavaraisuusrajaan. Vakavaraisuusraja on vuoden 2022 aikana laskenut johtuen sijoitusvarallisuuden pienentymisestä ja sijoitusten riskillisyyden muutoksista.

Vakavaraisuussääntely koskee vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä. Siksi Finanssivalvonnan raportissa ovat vain edellä mainitut toimijat mukana. Olemme päivittäneet myös omilta sivuiltamme löytyvät vakavaraisuustilastot tuoreiden lukujen mukaisiksi.