Siirry sisältöön

Työeläkevarat laskivat vuonna 2022 – lasku ei vaikuta eläkkeiden rahoitukseen

Suomalaisten työeläkevarat laskivat yhteensä 17 miljardia euroa vuoden 2022 aikana. Varoja oli vuoden päättyessä 238 miljardia. Laskua aiheutti inflaation myötä kohonnut korkotaso, joka osui sekä korko- että osakesijoitusten arvostuksiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasku taittui.

Vaikea maailmantilanne näkyi sijoitusmarkkinoilla ja suomalaisissa työeläkesijoituksissa vuoden 2022 aikana. Tämä käy ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tuoreista tilastoista, jotka kokoavat koko työeläkejärjestelmän varojen ja sijoitustuottojen kehityksen.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiamarkkinoiden heilunta ja inflaation nousu loivat merkittävää epävarmuutta sijoitusmarkkinoille. Maailmantilanteesta huolimatta suomalaiset eläkevakuuttajat selvisivät vuodesta verrattain pienillä tappioilla, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Työeläkevarojen nimellistuotto koko vuodelta oli -5,9 prosenttia. Reaalituotto, joka ottaa huomioon inflaation kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä, painui -13,8 prosenttiin. Osakesijoitusten tuotot olivat vuoden aikana keskimäärin reaalisesti -16 prosenttia, korkosijoitusten -14,7 prosenttia, kiinteistösijoitusten -5,2 prosenttia ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot -6,3 prosenttia.

– Työeläkesijoitukset on hajautettu sekä omaisuuslajikohtaisesti että maantieteellisesti. Hajauttaminen loiventaa tappioita, mistä oli hyötyä erityisesti viime vuonna. Maailman keskeisten osakeindeksien vuosituotot olivat nimellisesti 15–30 prosenttia pakkasella, Koivurinne kertoo.

Ei vaikutusta eläkkeiden rahoituspohjaan

Vuosi 2022 oli heikoin sitten finanssikriisin. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä osakemarkkinoilla oli kuitenkin pientä nousuvirettä, minkä seurauksena eläkevarat kasvoivat noin miljardin.

– Varojen heilahtelu on normaali osa sijoitustoimintaa, kun kokonaissalkusta yli puolet on sijoitettu osakemarkkinoille. Vuonna 2022 nähty eläkevarojen lasku on juuri tällaista vaihtelua, eikä se vaaranna työeläkkeiden rahoitusta, sanoo Koivurinne.

– Viime vuodet ovat koronasta huolimatta olleet kasvun aikaa työeläkevaroille. Kasvu on ollut pitkälti osakemarkkinoiden hyvien tuottojen ansiota, Koivurinne kuvaa.

Edellisvuosien hyvät sijoitustuotot näkyvät edelleen myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien vahvana vakavaraisuutena.

Sijoitusten merkitys kasvaa – lisää tehoja?

Varojen ja sijoitustoiminnan merkitys työeläkkeiden rahoituksessa on väestörakenteen muutoksen takia kasvamaan päin. Kerättävät työeläkemaksut eivät ole enää vuosiin riittäneet kattamaan vuosittaista eläkemenoa. Nykyisin noin viidesosa yksityisalojen eläkkeistä rahoitetaan varoista ja niiden tuotoista. Osuus kasvaa tulevina vuosikymmeninä.

– Yhteiskunnalliseen keskusteluun on noussut kysymys siitä, voisiko työeläkkeiden rahoitusta parantaa lisäämällä eläkevarojen sijoitusriskiä eli sijoittamalla entistä enemmän osakkeisiin. Tämä vaatisi muun muassa yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskevan vakavaraisuuskehikon kehittämistä, Koivurinne sanoo.

– Osana eläkejärjestelmän kehittämistä on tärkeää pohtia keinoja saada työeläkesijoituksista enemmän irti. Samalla on syytä tunnistaa, että mitä enemmän otetaan riskiä, sitä enemmän varojen määrä vaihtelee lyhyellä aikavälillä, muistuttaa Koivurinne.

– Työeläkkeiden rahoituksen parantamisessa sijoitustuottojen avulla on kyse hyvin pitkäjänteisestä työstä, ja työn hedelmiä korjataan vasta vuosikymmenten kuluttua, Koivurinne korostaa.

Koivurinne analysoi rahoitusmarkkinoiden tapahtumia viime vuodelta ja kertoo työeläkesijoitusten kehityksestä myös pitemmällä aikavälillä blogikirjoituksessa.

Interaktiivinen infografiikka kertoo sijoituslajien osuuksien kehityksestä pitemmällä aikavälillä.

Telan seuraava sijoitusanalyysi vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta julkaistaan toukokuun lopussa.

**

Eläkevarojen määrää koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva. Telan tilastoimat työeläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja sekä aineellisia hyödykkeitä. Telan tilastoimat eläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja. Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivulta Eläkevarojen määrä. Tilastoja voi tutkia myös tilastotietokannasta.