Siirry sisältöön

Vahvistamme työmme vaikuttavuutta uuden strategiamme avulla

Uudistimme strategiamme kevään 2023 aikana. Pohjustimme sen laadintaa keskeisten sidosryhmiemme haastatteluilla. Ne antoivat meille paljon arvokasta tietoa prosessimme tueksi. Työn lopputuloksena meillä on nyt aiempaa selkeämmät tekemisen tavat, tavoitteet ja roolit, joiden mukaan toimimme.

Perustehtävämme on vaalia ja kehittää työeläkejärjestelmää ja sen toimeenpanoa kestävästi. Toteutamme tätä tehtäväämme kolmessa eri roolissa: olemme alamme edunvalvoja, yhteistyön vahvistaja ja ymmärryttäjä.

Edunvalvojana varmistamme, että kantamme vaikuttavat päätöksenteossa. Yhteistyön vahvistajana fasilitoimme eri tahojen yhteistyötä työeläkejärjestelmän muutoskyvyn varmistamiseksi. Ymmärryttäjän roolissa lisäämme päättäjien ja median ymmärrystä työeläkejärjestelmään ja sen kehittämisvaihtoehtoihin liittyvistä asioista.

– Tietoa ja tutkimusta työeläkejärjestelmästä on paljon, samoin eri tahojen keskenään erilaisia kantoja. Kokoavasta näkemyksestä ja luottamusta herättävistä ratkaisuvaihtoehdoista on sen sijaan usein puutetta. Siihen pyrimme uudella strategiallamme tuomaan muutosta, kertoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes.

Ei pikavoitoille

Toimimme sen puolesta, että työeläkejärjestelmä on sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävä ja suomalaisten laajasti hyväksymä. Visiomme onkin oikeudenmukainen työeläke, johon jokainen suomalainen voi luottaa.

– Luottamusta työeläkejärjestelmää kohtaan luodaan pitkäjänteisellä työllä. Järjestelmän kvartaali on pitkä – noin neljännesvuosisadan mittainen. Siksi uudistukset tulee tehdä tietoon ja tasapainoiseen eri vaihtoehtojen punnintaan perustuen. Pikavoittoja ei kannata tavoitella, Siimes painottaa.

Perustehtävän, vision ja eri roolien kuvauksen lisäksi määrittelimme strategiassamme toimintaamme ohjaavat arvot sekä strategiset tavoitteemme vuoteen 2027 ulottuvalle strategiakaudelle.

Strategia on luettavissa verkkosivuillamme.

Telan strategian mukaiset kolme roolia ovat edunvalvoja, yhteistyön vahvistaja ja ymmärryttäjä.