Siirry sisältöön

Strategiamme vuosille 2020-2023

Strategiakautemme ulottuu seuraavan sääntömääräisen eduskuntavaalivuoden 2023 loppuun. Kausi pitää näin ollen sisällään myös seuraaviin eduskuntavaaleihin ja niiden jälkeiseen hallitusohjelmaan vaikuttamisen.

Strategiamme perustuu ajatukseen työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden kuljettamisesta mahdollisimman vahingoittumattomina kuluvan vaalikauden hallitusohjelmiin kirjattujen muutosten läpi pitkälle seuraavan vaalikauden puolelle ja sen ylikin.

Jos haluat tutustua vain strategiamme kiteytykseen, löydät sen alla olevasta kuvasta. Jos haluat tutustua meihin lähemmin ja ymmärtää toimintaamme ja ajatteluamme hieman syvemmin, jatka lukemista kuvan jälkeen.

Strategiamme kuvitettuna. Arvojamme ovat avoimuus, luotettavuus sekä kyky keskustella vaikeistakin asioista. Visiomme on olla työeläkealan ennakoiva ja vastuullinen vaikuttaja.

Olemassaolomme tarkoitus

Tekemisemme ydin muodostuu työeläkejärjestelmän vahvistamisesta ja alan toimintaympäristöön vaikuttamisesta. Tämä perusajatus on ohjannut toimintaamme vuodesta 2012 lähtien. Se on edelleen strategiamme pohjalaattana, mutta olemme nyt muokanneet olemassaolomme tarkoituksen sanoitusta hieman aiempaa runsaammaksi ja työmme tavoitteita hieman tarkemmin kuvaavaksi:

Kuljetamme työeläkejärjestelmän perusperiaatteet ehjänä tuleviin vuosikymmeniin – työeläkejärjestelmän kattavuudesta huolehtien ja hajautetun toimeenpanon toimivuutta ja tehokkuutta turvaten.

Toiminta-ajatuksemme ja tahtotilamme

Toiminta-ajatuksemme ydin on seuraava:

  • Pidämme huolta työeläkejärjestelmämme perusperiaatteista ja toimimme työeläkejärjestelmän hajautetun toimeenpanon puolesta. Vaikutamme proaktiivisesti alaamme koskevaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin.
  • Tuotamme luotettavaa tietoa ja perusteltuja näkökulmia työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tueksi.
  • Vahvistamme työeläkejärjestelmään kohdistuvaa luottamusta ja lisäämme alamme toimintaa koskevaa ymmärrystä viestinnän, dialogin ja yhteiskunnallisen koulutuksen avulla.

Tahdomme olla työeläkealan ennakoiva ja vastuullinen vaikuttaja.

Arvomme

Työtämme ohjaavat arvot ovat avoimuus ja läpinäkyvyys, luotettavuus ja kyky keskustella ääneen vaikeistakin asioista.

Toimintamme määritys eri näkökulmista

Jäsenten näkökulmasta

Keskitymme edunvalvontaan ja sitä tukevaan viestintään. Muodostamme alan yhteisen kannan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin kannanmuodostustamme koskevien pelisääntöjemme mukaisessa järjestyksessä. Tunnustamme jäsentemme keskinäisen erilaisuuden ja kohtelemme jäseniämme tasapuolisesti.

Yhteistyökumppaniemme näkökulmasta

Toimimme yhteistyössämme proaktiivisesti, ennustettavasti ja luottamuksen arvoisesti.

Päättäjien ja median näkökulmasta

Olemme avoin, luotettava, helposti lähestyttävä ja palvelualtis asiantuntija.

Henkilöstön näkökulmasta

Olemme reilu, oikeudenmukainen ja kehittymismahdollisuuksia tarjoava työantaja. Tuemme osaamisen kehittymistä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista jokaisen työntekijämme kohdalla.

Työeläkejärjestelmän kehittämisen näkökulmasta

Toimimme ennakkoluulottomasti ja keskustelemme avoimesti vaikeistakin asioista. Käymme kunnioittavaa dialogia myös kanssamme eri mieltä olevien tahojen kanssa.

Tekemisen lajimme

Tekemisen lajejamme ovat

  • lainsäädäntöön ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen
  • analyysitoiminta ja sisältöjen tuottaminen
  • viestintä, koulutus ja alan yleinen maineenhallinta.

Lainsäädäntöön ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen

Työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden suojaaminen on työmme ydin. Painotamme työssämme erityisesti eläkevarojen riittävyyden ja niiden suunnitellun käytön turvaamista.

Osallistumme laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti sukupolvikysymyksissä sekä työeläkejärjestelmän jakojärjestelmäosuuden kestävyyteen vaikuttavissa teemoissa (mm. työllisyys, työkyky, väestöpolitiikka). Olemme kiinnostuneita myös eläkejärjestelmän sosiaalisesta kestävyydestä.

Keskustelemme ääneen vaikeistakin asioista. Ilman sitä emme mielestämme selviä vaikeista ajoista.

Analyysitoiminta ja sisältöjen tuottaminen

Tuotamme vaikuttamisemme tueksi luotettavaa tietoa, perusteltuja näkemyksiä ja selkeitä edunvalvonnallisia tavoitteita.

Omat analyysit ja sisällöt tekevät meistä kiinnostavamman kumppanin. Siksi tuotamme uutta laadullista tietoa myös teettämällä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tekemällä yhteistyötä eri tutkimuslaitosten ja ajatuspajojen kanssa.

Viestintä, koulutus ja alan yleinen maineenhallinta

Viestintämme onnistuu silloin, kun meillä on hyvin perusteltua ja kiinnostavaa sanottavaa ja kun myös viestiemme ajoitus on oikea.

Mitä parempia oma ja alamme maine ovat, sitä helpompi meidän on vaikuttaa omien tavoitteittemme suunnassa.

Dialogisuus ja toista kunnioittava vuorovaikutus ovat meille tärkeitä asioita. Toimimme niiden mukaisesti myös silloin, kun asioimme kanssamme eri mieltä olevien tahojen kanssa.

Edistämme lakisääteisen ansioeläkejärjestelmän yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja sen toimintaan kohdistuvaa tietoa ja ymmärrystä.

Strategiset tavoitteemme 2020–2023

Olemme kiteyttäneet strategiset tavoitteemme kolmen korin alle.

  1. Eläkevarojen riittävyyden turvaaminen (mm. varojen suunniteltu käyttö, puskurien turvaaminen).
  2. Maksutulon riittävyyteen vaikuttaminen ja rahoituksen kestävyydestä huolehtiminen.
  3. Luottamuksen rakentaminen työeläkejärjestelmään ja ymmärryksen vahvistaminen alan toiminnasta nykyisten ja tulevien päättäjien sekä median parissa.

Olemme linjanneet myös sen, miltä onnistumisemme näyttää kunkin tavoitekorimme kohdalla.

Eläkevarojen riittävyyden turvaaminen

Työeläkevaroja käytetään suunnitellusti niihin tarkoituksiin, joita varten ne on varattu. Työeläkkeen vakuutusluonne ja järjestelmän kattavuus säilyvät myös jatkossa.

Maksutulon riittävyyteen vaikuttaminen

Näkökulmamme työeläkkeiden rahoitukseen vaikuttavista tekijöistä (mm. työllisyys, työkyky ja sen ylläpito, väestön määrä) ja niihin vaikuttamisen mahdollisuuksista vaikuttavat päätöksentekoon ja ne saavat tilaa myös julkisessa keskustelussa.

Maksutulon ja työeläkejärjestelmän kassavirran nettonegatiivisuuden merkitys ymmärretään päätöksentekijöiden keskuudessa.

Luottamuksen rakentaminen ja ymmärryksen vahvistaminen nykyisten ja tulevien päättäjien sekä median parissa

Näkemyksemme vaikuttavat päätöksentekoon ja ne näkyvät myös julkisessa keskustelussa. Onnistumme alaa koskevien mediakriisien ja niiden eskaloitumisen estämisessä. Koulutuksemme ja materiaalimme koetaan selkeiksi ja ymmärrettäviksi ja niiden antiin ollaan tyytyväisiä.

Visiomme

Haluamme olla työeläkealan ennakoiva ja vastuullinen vaikuttaja.

Ajankohtaista toiminnassamme

Esittelyssä Mikko Mäkinen

Toimistomme asiantuntijakaarti sai maaliskuun alussa uuden vahvistuksen, kun Mikko Mäkinen aloitti pääekonomistinamme. Mikon vastuulla ovat erityisesti eläkejärjestelmän talouteen ja kestävyyteen…

Tutustu toimintaamme vuodelta 2022

Katsaus viime vuoden toimintaamme on nyt julkaistu verkkosivuillamme. Vuoteen sisältyi koronan aiheuttaman tauon jälkeen jälleen kasvokkaisia kohtaamisia niin työpaikalla kuin…

Aiheeseen liittyvää