Siirry sisältöön

Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2024 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024. Kyseessä ovat palkkakertoimeen ja työeläkeindeksiin liittyvät tarkistukset.

Palkkakerrointa käytetään alkavan eläkkeen laskennassa

Palkkakertoimen pisteluvuksi vuodelle 2024 vahvistettiin 1,637. Täten palkkakerroin nousee kuluvaan vuoteen verrattuna noin 5,1 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään alkavan työeläkkeen laskennassa siten, että sen avulla työuran aikaiset vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Palkkakerroin vaikuttaa myös työeläkelaeissa säädettyihin erilaisiin rahamääriin, joiden mukaan määritellään esimerkiksi oikeutta tiettyihin etuuksiin ja sitä, mikä on pienin työeläkevakuutettava palkkasumma. Palkkakertoimella korotetaan myös muun muassa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja tutkintoon johtavan opiskelun ajalta karttuvan eläkkeen laskennallinen tulo.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi korottaa maksussa olevia eläkkeitä

Vuoden 2024 työeläkeindeksin pisteluvuksi vahvistettiin 3037. Kuluvaan vuoteen verrattuna työeläkeindeksi nousee noin 5,7 prosenttia.

Työeläkeindeksillä korotetaan maksussa olevia työeläkkeitä. Korotus tehdään vuosittain tammikuussa. Lisäksi työeläkeindeksillä tarkistetaan eräät muut siihen sidotut etuudet, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset maksussa olevat eläkkeet.

Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.