Siirry sisältöön

Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamalliin esitetään tarkennuksia

Työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamalliin esitetään tarkennuksia, joiden tavoitteena on edistää varttuneiden ja työkykyhaasteiden kanssa kamppailevien työllistymistä. Työeläkeyhtiöt ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen tarkennuksista työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksessa käytettävään maksuluokkamalliin. Tarkennusten tavoitteena on muun muassa edistää yli 55-vuotiaiden ja osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia sekä kannustaa yrityksiä oikea-aikaiseen kuntouttamiseen.

Suuret työnantajat rahoittavat työkyvyttömyyseläkkeitä niin sanotun maksuluokkamallin kautta, joka on ollut käytössä vuodesta 2006. Työnantajat kantavat huolta työntekijöilleen myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden niille aiheuttamista kustannuksista. Tämä voi vaikuttaa työllistymisnäkymiin erityisesti varttuneemmilla, joilla on korkeampi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Pienten työnantajien eläkemaksuun eivät omat työkyvyttömyystapaukset vaikuta. Maksuluokkamallista voit lukea tarkemmin Q&A-tietopaketissamme.

Työeläkeyhtiöt esittävät maksuluokkamalliin tarkennuksia, jotka edelleen selkeyttäisivät muun muassa varttuneempien työntekijöiden palkkaamiseen liittyviä kysymyksiä työnantajien kannalta. Käytännössä tarkennuksissa olisi kysymys siitä, että työnantajan maksuluokkaan vaikuttavien työkyvyttömyyseläkkeiden joukosta poistettaisiin sellaiset tapaukset, joissa työntekijä on palkattu aidosti uutena työntekijänä vähintään 55-vuotiaana.

Tarkennuksia esitetään myös ammatillisessa kuntoutuksessa olevan henkilön palkkaamiseen, mikä osaltaan edistää niiden henkilöiden työllistymistä, joilla työkyky on heikentynyt. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeiden huomiointia maksuluokassa esitetään tiivistettäväksi lähemmäksi työkyvyttömyyden alkamista, mikä lisää mallin kannustimia varhaisemman vaiheen kuntouttaviin toimenpiteisiin.

Muutoksiin lukeutuu myös lainmuutoksella tehtävä rahastointirajan nosto, jossa työkyvyttömyyseläkkeen rahastoinnin vakuutuskohtaista ansiorajaa nostetaan siten, että lyhyet työsuhteet vaikuttavat nykyistä harvemmin maksuluokkaan. Lisäksi suurten työnantajien maksuluokkavaikutusta alennetaan asteittain 60 prosenttiin nykytasosta.

Tarkennuksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia työkyvyttömyyseläkemenoon kokonaisuudessaan tai keskimääräiseen työkyvyttömyysosan tasoon eläkemaksussa.

Tarkennukset esitetään tulevaksi voimaan vuoden 2024 alusta, mutta niiden vaikutukset näkyvät pääosin vasta tulevina vuosina. Isoimmilta osin muutokset vaikuttavat vuoden 2028 maksusta alkaen.

Lue lisää

Mikä on työkyvyttömyyseläkkeiden rahoituksen maksuluokkamalli? Miten se toimii käytännössä, kuinka maksuluokka määritellään ja vaikuttaako työntekijän ikä? Millaisia työnantajia malli koskee ja mitä työnantajat siitä ajattelevat? Faktat löydät tietopaketistamme. Tietopaketti kertoo maksuluokkamallista vuoden 2023 lainsäädännön ja tietojen pohjalta.