Siirry sisältöön

Eläkeuudistus: Mitä tarkoittaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus?

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on yksi keskeisimpiä mittareita, kun työeläkejärjestelmän uudistuksia valmistellaan. Tähän asti erityisesti tulevat eläkkeensaajat ja työnantajat ovat olleet maksajina, kun työeläkkeiden rahoituksen ja eläkemenojen tasapainoa on korjattu. Vuoden 2024 aikana on määrä neuvotella jälleen seuraava eläkeuudistus. Millaisia vaikutuksia sillä voi olla sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen – ja millä eri tavoilla sitä voidaan mitata? Uusi Q&A-pakettimme vastaa syvällisesti oikeudenmukaisuuden monisyiseen tematiikkaan.

Julkinen keskustelu eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta painottuu usein keskenään eri-ikäisten ihmisten asemaan tulonjaossa. Vaikka työeläkejärjestelmässä tätä voidaan arvioida elinkaaren aikana maksettujen eläkemaksujen ja saatujen eläke-etuuksien kautta, näin laskettuna kokonaiskuva sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta jää kapeaksi.

– Hyvinvointiyhteiskunta on eläketurvaa laajempi kokonaisuus. Erot tulonjaossa voivat vaihdella saman sukupolven sisällä enemmän kuin ikäpolvien välillä, sanoo yhteiskuntavaikuttamisen päällikkömme Janne Pelkonen.

Joskus lähtökohdaksi oikeudenmukaisuuden arvioinnissa otetaan sukupolvien välisten tulonsiirtojen pysyminen vakiona ajan kuluessa.

– Tämä on huonosti perusteltavissa, varsinkin jos otetaan huomioon, kuinka paljon suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen investoinnit myös lapsiin ja nuoriin ovat kasvaneet vaikkapa viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana, Pelkonen sanoo.

Silti eri ikäluokilla on jokaisella oma paikkansa eläkejärjestelmässä. Uudistusten vaikutuksia eri ikäluokkiin myös eläkejärjestelmän sisällä on syytäkin pohtia läpinäkyvästi ja avoimesti. Sille tukevan pohjan antaa Q&A-tietopakettimme, joka vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten ikäluokkien välistä oikeudenmukaisuutta voidaan arvioida?
  • Miten eri ikäluokat kantavat riskejä työeläkejärjestelmässä?
  • Miten tuleva eläkeuudistus voisi vaikuttaa eri ikäluokkiin?
  • Miten sijoitustuottojen parantaminen voisi kanavoitua eri ikäluokkien hyväksi?

Lisätietoja: