Siirry sisältöön

Ennakkoperintälain muuttaminen

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ennakkoperintälakia muutettavan siten, että verovuoden verokortit ja ennakonpidätysprosentit tulisivat voimaan tammikuun alusta nykyisen helmikuun alun sijaan.

Pidämme hyvänä esityksen tavoitetta sujuvoittaa ennakonpidätysmenettelyä ja lisätä verokorttien ymmärrettävyyttä verovelvollisille. Kannatamme esitystä verokorttien voimaantulon aikaistamiseksi tammikuun alkuun. Tämä parantaa myös työeläkevakuuttajien kokonaisprosessin sujuvuutta eläkkeiden ja muiden etuuksien maksatuksessa.

Jotta uudistuksesta saadaan siitä tavoitellut hyödyt, on varmistuttava, että työeläkevakuuttajat saavat eläkkeensaajien verokorttitiedot riittävän aikaisin joulukuussa. Vain näin tietoja voidaan käyttää tammikuun eläkkeiden maksamisessa. Suuri osa työeläkkeistä maksetaan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Vuodenvaihde on kriittinen ajankohta, koska siihen osuvat myös eläkkeiden indeksitarkistukset ja arkivapaat vähentävät käytettävissä olevia työpäiviä.

Esityksen perusteluissa on arvioitu verokorttien voimaantulon muutoksen poistavan tarvetta hakea tammikuun alusta voimaan tulevaa muutosverokorttia, koska edellisen vuoden poikkeuksellisen pieni tai suuri ennakonpidätysprosentti ei enää vaikuta tammikuun ennakonpidätykseen. Samalla tavalla poistuu verovelvollisen tarve vaatia ennakkoperintälain 17 § säädetyllä tavalla suorituksen maksajaa toimittamaan ennakonpidätyksen ennakkopidätysprosenttia suuremmalla prosentilla, jos edellisen vuoden ennakonpidätysprosentti on ollut poikkeuksellisen pieni. Sen vuoksi ehdotamme, että ennakkoperintälaista poistetaan 17 § Ennakonpidätyksen korottaminen suorituksen saajan vaatimuksesta. Tämä parantaisi ennakkoperinnän vastaavuutta lopullisen verotuksen kanssa ja vähentäisi näin verohallinon työtä. Myös suorituksen maksajien työ vähenisi, kun verokortin ennakkopidätysprosenttia ei tarvitse muuttaa manuaalisesti. Yksistään työeläkealalla tällaisia ennakonpidätysprosentin itse pyydettyjä korotuksia on yli 20 000 tapausta vuodessa.