Siirry sisältöön

Työeläkealan it-kulut jatkavat laskuaan

Työeläkealan tietojärjestelmäkulut olivat vuonna 2023 yhteensä vajaat 207 miljoonaa euroa. Kulut laskivat edellisvuoteen verrattuna reilulla kuudella miljoonalla eurolla eli lähes kolme prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan kokoamasta selvityksestä koskien alan it-kuluja.

– It-kulut ovat olleet nyt laskusuunnassa vuodesta 2020 lähtien. Taustalla on sekä määrätietoinen kehitystyö kustannusten alentamiseksi että isojen lakimuutosten aiheuttamien kehitystöiden päättyminen vuosikymmenen vaihteessa, kertoo Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoff.

Kulikoff viittaa lakimuutoksilla vuonna 2017 voimaan tulleeseen edelliseen eläkeuudistukseen sekä vuoden 2019 alussa käyttöönotettuun tulorekisteriin.

– Nämä molemmat vaativat työeläkevakuuttajilta paljon tietojärjestelmiin liittyvää kehitystyötä 2010-luvun lopussa. Kuluvan vuosikymmenen alussa vastaavia suurempia lakimuutoksia ei ole ollut, Kulikoff toteaa.

Suurimman osuuden eli 69,4 prosenttia it-kulujen kokonaisuudesta haukkasi tietojärjestelmien ylläpito ja tuotannon hoitaminen. Reilu neljännes (26,6 %) kuluista kohdistui kehitysinvestointeihin. Lakimuutosten aiheuttamien muutostarpeiden osuus jäi 3,9 prosenttiin.

Työeläkealan it-kustannukset aiheutumisperusteen mukaan jaoteltuna.

It-kustannukset rahoitetaan pääosin vuosittain kerättävillä työeläkemaksuilla, lukuun ottamatta sijoitustoimintaan liittyviä it-kuluja, jotka rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Vuonna 2023 sijoitustoimintaan liittyvien kulujen osuus oli 23,4 miljoonaa euroa ja työeläkemaksuilla katettavien kulujen osuus 183,3 miljoonaa euroa.

Korvaus- ja vakuutustoiminta sekä infrastruktuuri suurimmat kuluerät

Jos it-kulujen jakautumista tarkastellaan liiketoimintajaottelun mukaan, suhteellisesti suurimmat kulut aiheutuivat korvaustoiminnasta, jonka osuus oli 30,7 prosenttia. Korvaustoiminta käsittää eläkehakemusten käsittelyn, päätösten tekemisen, eläkkeiden maksatuksen sekä neuvonnan.

Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat vakuutustoiminnasta aiheutuvat kulut. Niiden osuus viime vuonna oli 26,3 prosenttia. Vakuutustoiminta sisältää muun muassa työsuhdetietojen keräämisen ja rekisteröinnin sekä vakuutusmaksujen laskennan.

Kolmanneksi suurin kuluryhmä oli infrastruktuuri eli laitteet, tietoliikenne ja käyttöpalvelut. Näiden osuus kuluista oli 25,1 prosenttia.

Sijoitustoiminnasta aiheutuvien it-kustannusten osuus oli viime vuodelta 11,3 prosenttia ja hallinnon sekä muun toiminnan osuus 6,5 prosenttia.

Tietojärjestelmät olennainen osa työeläkevakuuttamista

Tietojärjestelmillä on keskeinen rooli kaikessa työeläkevakuuttajien toiminnassa. Järjestelmissä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista sekä kertyneistä ja jo maksussa olevista työeläkkeistä. Vuonna 2023 työeläkevakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli lähes 2,7 miljoonaa. Työeläkkeensaajia puolestaan oli reilut 1,5 miljoonaa.

Työeläkealan it-kuluja seurataan järjestelmällisesti vuosittain. Yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan ja järjestelmällisen seurannan alan it-kulujen kehittymisestä. Telan kokoamaan selvitykseen on kerätty tiedot kaikilta lakisääteistä työeläketurvaa hoitavilta yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilta sekä Eläketurvakeskukselta. Selvityksen kattavuuden arvioidaan olevan noin 99 prosenttia alan it-kustannuksista.

Lisätietoja: